Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om fordelsprogram

Hei, Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1 Fikk grundig informasjon om fordelsprogrammet da du begynte å arbeide i "NAVNET PÅ SELSKAPET"
Obligatorisk svar

2 Er du fornøyd med fordelsprogrammet?
Obligatorisk svar

3 I hvor stor grad er du fornøyd med de enkelte frynsegodene?
Obligatorisk svar

Svært fornøyd
Nokså fornøyd
Hverken/eller
Litt misfornøyd
Skuffet
Utdanningsmulighetene
Firmaturer
Helsetjeneste
Tjenestereiser
Fleksibel arbeidstid
Firmabil og/eller bærbar PC
Aksjer til underpris
Barnehage
Pensjonsordninger

4 Har du forslag til endringer eller forbedringer av det eksisterende fordelsprogrammet/de eksisterende frynsegodene?

1500 tegn gjenstår

5 Hvordan blir dine forslag eller forespørsler møtt?
Obligatorisk svar

Velg "uaktuelt" hvis du aldri har hatt noen forslag til endringer/forespørsler.

Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Uaktuelt
Jeg opplever mye god vilje.
Svarene kommer som regel raskt

6 Har du noen ideer til nye frynsegoder?

1500 tegn gjenstår