Spørreundersøkelse om fordelsprogram

Spørreundersøkelse om fordelsprogram

Popularitet: 12 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse om fordelsprogram

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Fikk grundig informasjon om fordelsprogrammet da du begynte å arbeide i "NAVNET PÅ SELSKAPET"

2. Er du fornøyd med fordelsprogrammet?

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

3. I hvor stor grad er du fornøyd med de enkelte frynsegodene?

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Utdanningsmulighetene

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Firmaturer

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Helsetjeneste

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Tjenestereiser

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Fleksibel arbeidstid

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Firmabil og/eller bærbar PC

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Aksjer til underpris

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Barnehage

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

Pensjonsordninger

 • Svært fornøyd
 • Nokså fornøyd
 • Hverken/eller
 • Litt misfornøyd
 • Skuffet

4. Har du forslag til endringer eller forbedringer av det eksisterende fordelsprogrammet/de eksisterende frynsegodene?

500

5. Hvordan blir dine forslag eller forespørsler møtt?

Velg "uaktuelt" hvis du aldri har hatt noen forslag til endringer/forespørsler.

 • Enig
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Uaktuelt

Jeg opplever mye god vilje.

 • Enig
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Uaktuelt

Svarene kommer som regel raskt

 • Enig
 • Hverken enig eller uenig
 • Uenig
 • Uaktuelt

6. Har du noen ideer til nye frynsegoder?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?