Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om juks i skolen

Kjære elev

Vi hadde satt stor pris på om du ga åpne og oppriktige svar på følgende spørsmål.

Vennlist svar oppriktig på følgende spørsmål om juksing:
Obligatorisk svar

Ja
Jeg tror det
Nei
Jeg vet ikke det
Kjenner du til at dine medelever kopierer hverandres oppgaver?
Deler elevene svarene med hverandre?
Bruker man jukselapper?
Skulker man timer for å slippe unna prøver og eksamener?
Har det skjedd at dine medelever fikk tak i svarene i forkant av prøven?
Bruker man mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr for å jukse?

Hvor gjemmer man oftest jukselapper?

250 tegn gjenstår

Hvor strenge er lærerne med hensyn til kontrollering av eksamenshjelpemiddel?
Obligatorisk svar

I hvilket fag er det lettest å jukse?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

Jukser du på prøver? Hvis ja, hvorfor?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår