Spørreundersøkelse om medarbeidermotivasjon

Spørreundersøkelse om medarbeidermotivasjon

Popularitet: 157 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse om medarbeidermotivasjon

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Påvirker din teamleder eller manager din arbeidsprestasjon?

 • Ja
 • Det er vanskelig å si
 • Nei

2. Hva mener du om lederstilen til din teamleder/manager?

 • Jeg liker den godt
 • Jeg synes den er OK
 • Hverken/eller
 • Jeg er ikke så glad i den
 • Jeg finner den uakseptabel

3. Mener du det er en direkte sammenheng mellom motivasjonen hos deg og arbeidsprestasjonen din?

 • Ja
 • Nei

4. Mener du ledelsen motiverer deg til best mulig arbeidsinnsats?

 • Ja
 • Jeg er usikker på det
 • Nei

5. Tas det hensyn til dine synspunkter når man tar beslutninger?

 • Alltid
 • Iblant
 • Sjelden
 • Aldri

6. Hvordan vurderer du vårt motivasjonsprogram på en skala fra 1 til 3?

7. Opplever du at du mottar positive tilbakemeldinger i den grad du fortjener dem?

 • Ja
 • Nei

8. Kan du tenke deg noe som ville gjøre deg motivert til å arbeide enda mer effektivt?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?