Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om medarbeidermotivasjon

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Påvirker din teamleder eller manager din arbeidsprestasjon?
Obligatorisk svar

Hva mener du om lederstilen til din teamleder/manager?
Obligatorisk svar

Mener du det er en direkte sammenheng mellom motivasjonen hos deg og arbeidsprestasjonen din?
Obligatorisk svar

Mener du ledelsen motiverer deg til best mulig arbeidsinnsats?
Obligatorisk svar

Tas det hensyn til dine synspunkter når man tar beslutninger?
Obligatorisk svar

Hvordan vurderer du vårt motivasjonsprogram på en skala fra 1 til 3?
Obligatorisk svar

0/3

Opplever du at du mottar positive tilbakemeldinger i den grad du fortjener dem?
Obligatorisk svar

Kan du tenke deg noe som ville gjøre deg motivert til å arbeide enda mer effektivt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår