Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om mobbing

Kjære elev,

Dette skjemaet vil hjelpe oss med å finne ut om hvordan du trives på skolen og om du blir mobbet.

1 Har du blitt mobbet (f.eks. du ble latterliggjort, noen brukte stygge kallenavn på deg, slo/sparket/lugget deg) de siste månedene? Hvis ja - hvor mange ganger har det skjedd?
Obligatorisk svar

2 Hvor mange ganger har du vært offer for falske rykter de siste månedene?
Obligatorisk svar

3 Hvor mange ganger har noen skubbet, slått, sparket deg eller spyttet på deg de siste månedene?
Obligatorisk svar

4 Har du vært eller følt deg truet i løpet av de siste månedene? Hvor mange ganger?
Obligatorisk svar

5 Har du opplevd at penger eller andre ting er blitt tatt fra deg? Har noen tvunget deg til å gjøre ting du ikke ville?
Obligatorisk svar

6 Har noen ødelagt noe som tilhørte deg de siste månedene?
Obligatorisk svar

7 Har du følt du var utestengt fra kameratgruppen i friminuttene eller fullstendig oversett med vilje de siste månedene?
Obligatorisk svar

8 Har du mottatt sårende eller ubehagelige tekstmeldinger, e-poster eller har du blir mobbet på sosiale medier de siste månedene?
Obligatorisk svar

9 Hvor mange elever går på skolen?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

10 Har du opplevd at andre enn deg er blitt mobbet? Er det noe annet du ønsker å fortelle? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor.
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår