Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om produktpris

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du fyller ut dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding kan hjelpe til med å øke kvaliteten på våre produkter.

1 Hvor godt kjent er du med "PRODUKTNAVN"?
Obligatorisk svar

2 Er du villig til å betale mer eller mindre enn "PRIS" for å anskaffe "PRODUKTNAVNT"?
Obligatorisk svar

3 Hvor mange flere/færre stykker/enheter av "PRODUKTNAVN" er du villig til å kjøpe i løpet av "TIDSPERIODE"?

Ta som utgangspunkt prisøkninger og nedsettelser nedenfor.

4+ mindre
1-3 mindre
1-3 mer
4+ mer
+20% av nåværende pris
+10% av nåværende pris
+%5 av nåværende pris
-%5 av nåværende pris
-%10 av nåværende pris
-%20 av nåværende pris

4 Kan du anslå verdien til "PRODUKTNAVN"?
Obligatorisk svar

Pris
Det du anser for å være den rette prisen
Pris

5 Hva mener du er et prisnivå vekker mistanker om dårlig kvalitet?
Obligatorisk svar

6 Hvilke egenskaper beskriver best "PRODUKTNAVN" på bakgrunn av dine erfaringer?
Obligatorisk svar

Ja, uten tvil
Jeg tror vel det
Hverken/eller
Jeg tror nok ikke det
Ikke i det hele tatt
Høy kvalitet
Rimelig pris
Et varemerke man kan stole på
Solid
Fin emballasje
Mye valuta for pengene

7 Hva ellers påvirker forbruksvalgene dine?
Obligatorisk svar

8 Er det noe du enten liker særlig godt eller noe du misliker ved "PRODUKTNAVNET"?*

1500 tegn gjenstår