Spørreundersøkelse om produktpris

Spørreundersøkelse om produktpris

Popularitet: 130 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse om produktpris

Kjære kunde,

Vi setter stor pris på om du fyller ut dette spørreskjemaet. Din tilbakemelding kan hjelpe til med å øke kvaliteten på våre produkter.

1. Hvor godt kjent er du med "PRODUKTNAVN"?

 • Jeg bruker det hver dag
 • Jeg har kjøpt det et par ganger
 • Jeg er klar over at dette produktet er på markedet
 • Jeg har aldri hørt om det

2. Er du villig til å betale mer eller mindre enn "PRIS" for å anskaffe "PRODUKTNAVNT"?

 • 10-20% mer
 • 5-10% mer
 • Hverken mer eller mindre
 • 5-10% mindre
 • 10-20% mindre

3. Hvor mange flere/færre stykker/enheter av "PRODUKTNAVN" er du villig til å kjøpe i løpet av "TIDSPERIODE"?

Ta som utgangspunkt prisøkninger og nedsettelser nedenfor.

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

+20% av nåværende pris

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

+10% av nåværende pris

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

+%5 av nåværende pris

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

-%5 av nåværende pris

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

-%10 av nåværende pris

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

-%20 av nåværende pris

 • 4+ mindre
 • 1-3 mindre
 • 1-3 mer
 • 4+ mer

4. Kan du anslå verdien til "PRODUKTNAVN"?

 • Pris

Det du anser for å være den rette prisen

5. Hva mener du er et prisnivå vekker mistanker om dårlig kvalitet?

 • +20% av nåværende pris
 • +10% av nåværende pris
 • +%5 av nåværende pris
 • -%5 av nåværende pris
 • -%10 av nåværende pris
 • -%20 av nåværende pris

6. Hvilke egenskaper beskriver best "PRODUKTNAVN" på bakgrunn av dine erfaringer?

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

Høy kvalitet

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

Rimelig pris

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

Et varemerke man kan stole på

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

Solid

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

Fin emballasje

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

Mye valuta for pengene

 • Ja, uten tvil
 • Jeg tror vel det
 • Hverken/eller
 • Jeg tror nok ikke det
 • Ikke i det hele tatt

7. Hva ellers påvirker forbruksvalgene dine?

 • Kundeopplevelse
 • Selger/salgsrepresentant
 • Annonser
 • Garantivilkårene
 • Emballasje
 • De rådende trendene

8. Er det noe du enten liker særlig godt eller noe du misliker ved "PRODUKTNAVNET"?*

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?