Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om rekruttering

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for en vellykket rekruttering.

1 Hvor vennlige og hjelpsomme var de resepsjonsansatte?
Obligatorisk svar

2 Hvor du fant informasjon om den ledige stillingen?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

3 Mener du at rekruttereren opptrådte profesjonelt?
Obligatorisk svar

4 Hvor kunnskapsrik and erfaren virket rekruttereren på deg?
Obligatorisk svar

5 Fikk du all nødvendig informasjon on den ledige stillingen?
Obligatorisk svar

6 Ble du informert om hvordan rekrutteringsprosessen foregår?
Obligatorisk svar

7 Synes du at intervjuet varte lenge nok?
Obligatorisk svar

8 Var rekruttereren rask til å svare på dine e-poster?
Obligatorisk svar

9 Mener du at rekrutteringsprosessen kan eller bør forbedres? På hvilken måte?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

10 Er du i det store og hele fornøyd med hvordan hvordan rekrutteringen foregikk?
Obligatorisk svar