Spørreundersøkelse om rekruttering

Spørreundersøkelse om rekruttering

Popularitet: 25 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse om rekruttering

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for en vellykket rekruttering.

1. Hvor vennlige og hjelpsomme var de resepsjonsansatte?

 • De var meget hyggelige og hjelpsomme
 • De var hjelpsomme nok
 • Hverken/eller
 • De bør vise mer interesse og engasjement
 • De oppfører seg skandaløst

2. Hvor du fant informasjon om den ledige stillingen?

500

3. Mener du at rekruttereren opptrådte profesjonelt?

 • 100% profesjonelt
 • Temmelig profesjonelt
 • Hverken/eller
 • Litt uprofesjonelt
 • Helt amatørmessig

4. Hvor kunnskapsrik and erfaren virket rekruttereren på deg?

 • Vedkommende er svært erfaren
 • Vedkommende har visst en del erfaringer
 • Hverken/eller
 • Vedkommende har manglende erfaringer
 • Vedkommende er en fullstendig grønnskolling

5. Fikk du all nødvendig informasjon on den ledige stillingen?

 • Jeg fikk vite absolutt alt jeg lurte på
 • Jeg fikk vite omtrent alt jeg lurte på
 • Jeg satt igjen med et par spørsmål
 • Informasjonen jeg fikk var veldig manglende

6. Ble du informert om hvordan rekrutteringsprosessen foregår?

 • Jeg ble informert om dette i detalj
 • Jeg fikk et temmelig godt bilde av det
 • Opplysningene jeg fikk var litt sparsomme
 • Jeg fikk ingen informasjon om rekrutteringsprosessen på forhånd

7. Synes du at intervjuet varte lenge nok?

 • Det drøyde ut i det uendelige
 • Det var nesten for langt
 • Det var hverken for kort eller for langt
 • Jeg skulle ønske det hadde vart litt lenger
 • Rekruttereren hadde vel hastverk

8. Var rekruttereren rask til å svare på dine e-poster?

 • Jeg fikk svar med en gang
 • Jeg ventet ikke lenge på svar
 • Det tok et par dager før jeg fikk svar
 • Det tok flere dager før jeg fikk svar
 • Jeg ble tvunget til å sende påminnelser

9. Mener du at rekrutteringsprosessen kan eller bør forbedres? På hvilken måte?

500

10. Er du i det store og hele fornøyd med hvordan hvordan rekrutteringen foregikk?

 • Det var en megen god opplevelse
 • Det gikk helt fint
 • Det var OK
 • Hverken/eller
 • Visse mangler kan påpekes
 • Det hele var amatørmessig
 • Det var en svært dårlig opplevelse
Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?