Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse om virkningen av reklame

Hei,

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen for å gi din tilbakemelding.

1 Kjenner du "NAVNET PÅ PRODUKTET"?
Obligatorisk svar

2 Hvor godt husker du "NAVNET PÅ REKLAMEN/REKLAMEKAMPANJEN"?
Obligatorisk svar

3 Hvordan vurderer du reklamens/reklamekampanjens innvirkning på deg?
Obligatorisk svar

0/5

4 Hva slags inntrykk sitter du igjen med i forbindelse med "NAVNET PÅ REKLAMEN/REKLAMEKAMPANJEN"? Hva slags følelser vekker den?
Obligatorisk svar

5 Helhetsinntrykket ditt er:
Obligatorisk svar

6 Hvilke ord beskriver "NAVNET PÅ REKLAMEN/REKLAMEKAMPANJEN" best?
Obligatorisk svar

7 Sammenlignet med andre reklamer er "NAVNET PÅ REKLAMEN/REKLAMEKAMPANJEN":
Obligatorisk svar

8 Hva mener du er budskapet i "NAVNET PÅ REKLAMEN/REKLAMEKAMPANJEN"?
Obligatorisk svar

(bortsett fra det rent kommersielle budskapet)

1500 tegn gjenstår

9 I hvilken grad beskriver vurder følgende påstander deg på en skala fra fra 1 (Absolutt) til 5 (Ikke anvendelig) ?
Obligatorisk svar

1
2
3
4
5
Jeg er litt gammeldags av meg
Det er viktig for meg å ha moteriktige klær
Jeg har ikke nok tid til å handle
Jeg er svært spontan
Jeg er er handleglad
Jeg kjøper på impuls
Jeg har mye fritid
Jeg er en smart forbruker
Jeg foretrekker lavprisprodukter
Jeg har aldri nok med penger
Jeg leser ofte aviser
Jeg har mer penger i år enn jeg hadde ifjor
Jeg er ikke glad i å hande, og helst bli ferdig med det så fort som mulig.

10 Hva liker du best/minst ved "NAVNET PÅ REKLAMEN/REKLAMEKAMPANJEN"?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår