Spørreundersøkelse ved opphør av arbeidsforhold

Spørreundersøkelse ved opphør av arbeidsforhold

Popularitet: 24 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Spørreundersøkelse ved opphør av arbeidsforhold

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Hva er hovedgrunnene til at du har bestemt deg for å slutte i jobben?

500

2. Har du fått muligheter til å gjøre bruk av dine ferdigheter i din stilling som "stilling"?

 • Ja, i fullt monn.
 • Ja, jeg har fått mange muligheter.
 • Bare iblant
 • I liten utstrekning
 • Nei, så godt som aldri

3. Har du hatt alt jeg trengte av ressurser, utstyr for å gjøre dine arbeidsoppgaver?

 • Ja, uten tvil.
 • Ja, stort sett.
 • Ikke alltid
 • Nei, det er mye som ikke har vært til stede
 • Overhodet ikke

4. Har det vært mye rom for profesjonell utvikling?

 • Ja, for all del
 • Ja, en del
 • Bare iblant
 • Ikke særlig mye
 • Ikke i det hele tatt

5. Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?

 • Den er svært bra
 • Den er passe bra
 • Den kunne vært høyere
 • Den er pinlig lav

6. Hvordan beskriver du forhold du har til din overordnede?

 • Vi kommer svært godt overens med hverandre
 • Vi har et konstruktiv forhold
 • Hverken godt eller dårlig
 • Jeg finner det litt vanskelig å samarbeide med sjefen min
 • Jeg misliker sjefen min

7. Mener du at ledelsen har satt pris på din arbeidsinnsats?

 • Ja, jeg har fått mange gode tilbakemeldinger
 • Ja, det har gitt uttrykk for det et par ganger
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg føler meg undervurdert iblant
 • Nei, ikke i det hele tatt

8. Mener du at ledelsen har hatt realistiske forventninger til deg?

 • Ja, absolutt
 • Ja, i det fleste tilfeller
 • Ja, de har vært overkommelige
 • Det har skjedd de har vært litt høyt oppskrudde
 • De er fullstendig urealistiske

9. Avgjørelsene din sjefen gjør er

 • Aldeles fornuftige
 • Stort sett meningsfulle
 • Hverken/eller
 • Iblant litt uforståelige
 • De gir ofte ingen mening

10. Lytter din sjefen til hva du og andre medarbeidere har å si før han/hun tar en beslutning?

 • Ja, alltid
 • Ja, som regel
 • Iblant
 • Sjelden
 • Aldri

11. Oppfordrer sjefen din til kritisk tenking og ønsker kritiske røster velkomne?

 • Ja, for all del
 • Ja, stort sett
 • Hverken/eller
 • Ikke alltid
 • Nei, vedkommende tar kritikk ille opp

12. Tar sjefen opp problemer som de ansatte opplever på arbeidsplassen?

 • Ja, vedkommende til svært flink til det
 • Ja, i de fleste situasjoner
 • Hverken/eller
 • Nei, vedkommende har en del å arbeide med på dette feltet
 • Nei, problemene blir ikke tatt opp

13. Har samarbeidet i teamet fungert bra?

 • Samarbeidet i teamet har vært en fornøyelse
 • Det har fungert bra
 • Det har knirket iblant
 • Det har vært tungt

14. Har du opplevd mye stress på arbeidsplassen?

 • Ja, hver dag
 • Ja, på regelmessig basis
 • Ja, men bare en gang inni mellom
 • Nei, bare et par ganger
 • Så godt som aldri

15. Synes du det er lett å balansere arbeids- og privatliv for de ansatte i "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Det er overhodet ikke noe problem
 • Det går an i det fleste tilfeller
 • Det kommer an på situasjonen
 • Det er ikke så lett
 • Det er umulig

16. Opplever du at det er trygt på arbeidsplassen din?

 • Ja, for all del
 • Ja, stort sett
 • Det kommer an på situasjonen
 • Ikke alltid
 • Nei, ikke i det hele tatt

17. Opplever du arbeidsforholdene som komfortable?

 • Ja, meget komfortable
 • Ja, stort sett komfortable
 • Hverken/eller
 • Nei, ikke så komfortable
 • Absolutt ikke

18. Mener du at helseforsikringen tilbudt av din arbeidsgiver er bedre eller verre enn tilbudet fra andre arbeidsgiverne du har hatt erfaringer med?

 • Uten tvil mye bedre
 • Litt mer fordelaktig
 • Ingen nevneverdig forskjell
 • Jeg er usikker på det
 • Verre

19. Er det noe vi kan foreta for å gjøre "NAVNET PÅ FIRMAET" til et bedre arbeidsmiljø?

500

20. Generelt sett, har du likt deg i "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Det har vært pur glede å jobbe her
 • Ja, jeg har trivdes her.
 • Ja, stort sett
 • Hverken/eller
 • Ikke alltid
 • Nei, jeg kan ikke si jeg har likt meg
 • Nei, det var feil av meg å søke om denne jobben
Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?