Spørreundersøkelse ved opphør av arbeidsforhold

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1. Hva er hovedgrunnene til at du har bestemt deg for å slutte i jobben?

500

2. Har du fått muligheter til å gjøre bruk av dine ferdigheter i din stilling som "stilling"?

 • Ja, i fullt monn.
 • Ja, jeg har fått mange muligheter.
 • Bare iblant
 • I liten utstrekning
 • Nei, så godt som aldri

3. Har du hatt alt jeg trengte av ressurser, utstyr for å gjøre dine arbeidsoppgaver?

 • Ja, uten tvil.
 • Ja, stort sett.
 • Ikke alltid
 • Nei, det er mye som ikke har vært til stede
 • Overhodet ikke

4. Har det vært mye rom for profesjonell utvikling?

 • Ja, for all del
 • Ja, en del
 • Bare iblant
 • Ikke særlig mye
 • Ikke i det hele tatt

5. Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?

 • Den er svært bra
 • Den er passe bra
 • Den kunne vært høyere
 • Den er pinlig lav

6. Hvordan beskriver du forhold du har til din overordnede?

 • Vi kommer svært godt overens med hverandre
 • Vi har et konstruktiv forhold
 • Hverken godt eller dårlig
 • Jeg finner det litt vanskelig å samarbeide med sjefen min
 • Jeg misliker sjefen min

7. Mener du at ledelsen har satt pris på din arbeidsinnsats?

 • Ja, jeg har fått mange gode tilbakemeldinger
 • Ja, det har gitt uttrykk for det et par ganger
 • Jeg er usikker på det
 • Jeg føler meg undervurdert iblant
 • Nei, ikke i det hele tatt

8. Mener du at ledelsen har hatt realistiske forventninger til deg?

 • Ja, absolutt
 • Ja, i det fleste tilfeller
 • Ja, de har vært overkommelige
 • Det har skjedd de har vært litt høyt oppskrudde
 • De er fullstendig urealistiske

9. Avgjørelsene din sjefen gjør er

 • Aldeles fornuftige
 • Stort sett meningsfulle
 • Hverken/eller
 • Iblant litt uforståelige
 • De gir ofte ingen mening

10. Lytter din sjefen til hva du og andre medarbeidere har å si før han/hun tar en beslutning?

 • Ja, alltid
 • Ja, som regel
 • Iblant
 • Sjelden
 • Aldri

11. Oppfordrer sjefen din til kritisk tenking og ønsker kritiske røster velkomne?

 • Ja, for all del
 • Ja, stort sett
 • Hverken/eller
 • Ikke alltid
 • Nei, vedkommende tar kritikk ille opp

12. Tar sjefen opp problemer som de ansatte opplever på arbeidsplassen?

 • Ja, vedkommende til svært flink til det
 • Ja, i de fleste situasjoner
 • Hverken/eller
 • Nei, vedkommende har en del å arbeide med på dette feltet
 • Nei, problemene blir ikke tatt opp

13. Har samarbeidet i teamet fungert bra?

 • Samarbeidet i teamet har vært en fornøyelse
 • Det har fungert bra
 • Det har knirket iblant
 • Det har vært tungt

14. Har du opplevd mye stress på arbeidsplassen?

 • Ja, hver dag
 • Ja, på regelmessig basis
 • Ja, men bare en gang inni mellom
 • Nei, bare et par ganger
 • Så godt som aldri

15. Synes du det er lett å balansere arbeids- og privatliv for de ansatte i "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Det er overhodet ikke noe problem
 • Det går an i det fleste tilfeller
 • Det kommer an på situasjonen
 • Det er ikke så lett
 • Det er umulig

16. Opplever du at det er trygt på arbeidsplassen din?

 • Ja, for all del
 • Ja, stort sett
 • Det kommer an på situasjonen
 • Ikke alltid
 • Nei, ikke i det hele tatt

17. Opplever du arbeidsforholdene som komfortable?

 • Ja, meget komfortable
 • Ja, stort sett komfortable
 • Hverken/eller
 • Nei, ikke så komfortable
 • Absolutt ikke

18. Mener du at helseforsikringen tilbudt av din arbeidsgiver er bedre eller verre enn tilbudet fra andre arbeidsgiverne du har hatt erfaringer med?

 • Uten tvil mye bedre
 • Litt mer fordelaktig
 • Ingen nevneverdig forskjell
 • Jeg er usikker på det
 • Verre

19. Er det noe vi kan foreta for å gjøre "NAVNET PÅ FIRMAET" til et bedre arbeidsmiljø?

500

20. Generelt sett, har du likt deg i "NAVNET PÅ FIRMAET"?

 • Det har vært pur glede å jobbe her
 • Ja, jeg har trivdes her.
 • Ja, stort sett
 • Hverken/eller
 • Ikke alltid
 • Nei, jeg kan ikke si jeg har likt meg
 • Nei, det var feil av meg å søke om denne jobben
Bruk mal - det er gratis

Spørreundersøkelse ved opphør av arbeidsforhold

Popularitet 25 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Bruk mal - det er gratis

Survio er et verktøy alle kan bruke.

Undersøkelsesmaler lar deg komme i gang på noen få minutter og samle inn svar uten tidkrevende ekstraarbeid.

Hva sier folk om oss

En markedsføringssjef, HR-spesialist og salgssjef forteller om deres erfaringer med Survio.

Det er lett å lage en undersøkelse, og det er lett å besvare undersøkelser laget med Survio. Å lage en undersøkelse skreddersydd til selskapet ditt gjøres på 1-2-3.

Mette M. Markedsføringssjef

Det tar meg kun noen få minutter å lage undersøkelser med Survio. Jeg er spesielt fornøyd med alle mulighetene som finnes for å samle inn data, analysering av resultater og eksport av resultatene. Dette er viktig for meg som jobber i HR.

Jørn S. HR-spesialist

Jeg anbefaler Survio på det varmeste. Jeg synes det er brukervennlig og profesjonellt. Vi så spesielt verdien etter at vi oppgraderte fra en gratiskonto, og nå bruker vi Survio daglig.

Kristian V. Salgssjef

Malen inneholder alt du trenger for å samle inn data.

Lag undersøkelsen din nå

Logg inn Suvio

Logg inn

Glemt passord?

Book en demonstrasjon

Digicert

Lag en undersøkelse nå!

 • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
 • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
 • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
 • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013