Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreundersøkelse ved opphør av arbeidsforhold

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

1 Hva er hovedgrunnene til at du har bestemt deg for å slutte i jobben?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

2 Har du fått muligheter til å gjøre bruk av dine ferdigheter i din stilling som "stilling"?
Obligatorisk svar

3 Har du hatt alt jeg trengte av ressurser, utstyr for å gjøre dine arbeidsoppgaver?
Obligatorisk svar

4 Har det vært mye rom for profesjonell utvikling?
Obligatorisk svar

5 Mener du at lønnen din er høy nok med tanke på arbeidsinnsatsen?
Obligatorisk svar

6 Hvordan beskriver du forhold du har til din overordnede?
Obligatorisk svar

7 Mener du at ledelsen har satt pris på din arbeidsinnsats?
Obligatorisk svar

8 Mener du at ledelsen har hatt realistiske forventninger til deg?
Obligatorisk svar

9 Avgjørelsene din sjefen gjør er
Obligatorisk svar

10 Lytter din sjefen til hva du og andre medarbeidere har å si før han/hun tar en beslutning?
Obligatorisk svar

11 Oppfordrer sjefen din til kritisk tenking og ønsker kritiske røster velkomne?
Obligatorisk svar

12 Tar sjefen opp problemer som de ansatte opplever på arbeidsplassen?
Obligatorisk svar

13 Har samarbeidet i teamet fungert bra?
Obligatorisk svar

14 Har du opplevd mye stress på arbeidsplassen?
Obligatorisk svar

15 Synes du det er lett å balansere arbeids- og privatliv for de ansatte i "NAVNET PÅ FIRMAET"?
Obligatorisk svar

16 Opplever du at det er trygt på arbeidsplassen din?
Obligatorisk svar

17 Opplever du arbeidsforholdene som komfortable?
Obligatorisk svar

18 Mener du at helseforsikringen tilbudt av din arbeidsgiver er bedre eller verre enn tilbudet fra andre arbeidsgiverne du har hatt erfaringer med?
Obligatorisk svar

19 Er det noe vi kan foreta for å gjøre "NAVNET PÅ FIRMAET" til et bedre arbeidsmiljø?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

20 Generelt sett, har du likt deg i "NAVNET PÅ FIRMAET"?
Obligatorisk svar