Tilbakemelding på forretningsmøte

Tilbakemelding på forretningsmøte

Popularitet: 19 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Tilbakemelding på forretningsmøte

Hei,

Vi hadde satt stor pris på om du kunne gi oss tilbakemelding på møtet den (dato). Takk på forhånd.

1. Vennligst beskriv møtet ved å krysse av for alt som stemmer.

 • Formålet med møtet var klart formulert.
 • Alle involverte personer var til stede.
 • Deltakerne var fokuserte.
 • Møtet begynte til avtalt tid.
 • Dagsordenen ble kunngjort på forhånd.
 • Deltakerne ble tildelt oppgaver.
 • Alle punkter på dagsordenen var behandlet.
 • Alle eller nesten alle deltakerne bidro til diskusjonen
 • Det ble truffet beslutninger.
 • Ingen av delene.

2. Hvor produktivt var møtet i dine øyne?

3. Formålet med møtet...

 • Enig
 • Uenig
 • Uaktuelt

var klart formulert

 • Enig
 • Uenig
 • Uaktuelt

var det bred enighet om

 • Enig
 • Uenig
 • Uaktuelt

var realistisk

 • Enig
 • Uenig
 • Uaktuelt

var målbart

 • Enig
 • Uenig
 • Uaktuelt

4. Hva slags forbedringer må gjøres for at framtidige møter skal være mer meningsfylt?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?