Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Tilbakemelding på forretningsmøte

Hei,

Vi hadde satt stor pris på om du kunne gi oss tilbakemelding på møtet den (dato). Takk på forhånd.

1 Vennligst beskriv møtet ved å krysse av for alt som stemmer.
Obligatorisk svar

2 Hvor produktivt var møtet i dine øyne?
Obligatorisk svar

3 Formålet med møtet...
Obligatorisk svar

Enig
Uenig
Uaktuelt
var klart formulert
var det bred enighet om
var realistisk
var målbart

4 Hva slags forbedringer må gjøres for at framtidige møter skal være mer meningsfylt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår