Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Tilbakemelding på hjemmeside

Kjære besøkende,

Ved å fylle ut dette korte spørreskjemaet, hjelper vi oss med å forbedre og utvikle nettstedet vårt.

1 Er navigeringen på www.navnetpåhjemmesiden.no enkel?
Obligatorisk svar

2 Er det lett å finne fram til den informasjonen man ønsker på hjemmesiden?
Obligatorisk svar

3 Er informasjonen på hjemmesiden klar og entydig?
Obligatorisk svar

4 Hvor oppdatert er innholdet på www.navnetpåhjemmesiden.no?
Obligatorisk svar

5 Er hjemmesiden www.navnetpåhjemmesiden.no visuelt tiltalende?
Obligatorisk svar

6 Ditt generelle inntrykk er:
Obligatorisk svar

7 Tror du at du kommer til å anbefale www.navnetpåhjemmesiden.no til andre?
Obligatorisk svar