360° spätná väzba

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Aká je úroveň vašej pracovnej pozície?

 • Manažér
 • Vedúci tímu
 • Partner
 • Administrátor
 • Kontrolór

2. Definujte váš vzťah s „meno-zamestnanca“:

 • Nadriadený
 • Rovný
 • Podriadený
 • Rovnaký

3. Ako často prichádzate do kontaktu s „meno-zamestnanca“?

 • Denne
 • Týždenne
 • Raz-dvakrát za mesiac
 • Ojedinele
 • Vôbec

4. Ako by ste posúdili výkon „meno-zamestnanca“ ?

 • Výnimočný
 • Vynikajúcí
 • Dobrý
 • Priemerný
 • Zlý

5. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na orientáciu na zákazníka:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Mení a prispôsobuje pracovné procesy podľa potrieb zákazníka.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Hľadá nové služby pre zákazníkov cez kreatívne prístupy.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Trvá na tom, aby boli splnené zákazníkove požiadavky na skoré dodanie.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Zaisťuje, že jeho/jej práca je bezchybná a nanajvyš kvalitná.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Vyhľadáva a navrhuje spôsoby, aby prekonal zákazníkove očakávania.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

6. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na obchodné schopnosti:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Vie, čo je víziou a cieľom našej organizácie.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Pozná kľúčové zmeny ovplyvňujúce našu spoločnosť a trh.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Rozumie, ako naše postupy prispievajú k úspechom našej organizácie.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Vynakladá peniaze a používa zdroje úsporne a prezieravo.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Stavia jasné ciele a míľniky, ktoré sú realistické a podnetné.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

7. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na dosahovanie výsledkov:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Vykoná prácu s výnimočnými výsledkami.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Predvída a prekonáva prekážky ešte predtým, ako vyústia v krízu.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Berie osobne zodpovednosť za svoje výsledky.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Určuje a sústreďuje sa na kľúčové otázky a dopady svojho jednania.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Vykonává načas nápravu neuspokojivých jednaní.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

8. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na vedenie:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Prijíma zodpovednosť za problémy namiesto obviňovania ostatných.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Udržuje vysoké štandardy personálneho vedenia, i keď je nútený ku kompromisu.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Zvláda dobre stresové situácie bez toho, aby sám bol napätý alebo nervózny.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Motivuje členov tímu k spolupráci a pomoci jeden druhému.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Je dobrým príkladom požadovaného správania.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

9. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na komunikáciu:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Poskytuje prirodzenú odozvu bez ofenzívy alebo povyšovania sa.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Adresuje konflikty a nesúhlas bez osobného útočenia na ostatných.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Pred prijatím opatrení sa pýta ostatných na názor - pri podstatných otázkach.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Umožňuje ostatným vyjadriť bezpečne svoj nesúhlas a zdieľať ich názory.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Venuje rovnakú pozornosť tomu, čo hovoria ostatní - bez prerušovania.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

10. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na osobnú iniciatívu:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Neustále poukazuje na príležitosti na zlepšenie.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Nebojí sa prijímať nové nápady a prístupy.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Spochybňuje súčasné obchodné praktiky v prospech nových a inovatívnych riešení.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Hľadá nové prístupy a technológie na prekonanie existujúcich prekážok.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Je ochotný experimentovať a skúšať nové nápady, i keď nie sú jeho/jej vlastné.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

11. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na plánovanie a organizovanie:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Dokáže rozlíšiť úlohy podľa dôležitosti, takže tie najdôležitejšie sú dokončené najskôr.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Odstráni plytvanie a zvýši efektivitu v každom aspekte práce.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Plánuje úlohy, takže pracovná záťaž je rovnomerná.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Nemárni svoj čas.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Riadi svoju prácu s precíznosťou a má oko pre detail.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

12. Ohodnoťte prosím, do akej miery súhlasíte s tvrdeniami o „meno-zamestnanca“, so zameraním na rozhodovanie:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Pred prijatím záväzkov zabezpečí dostatočné množstvo času i zdrojov.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Má autoritu k vykonaniu významných rozhodnutí ovplyvňujúcich svoju prácu bez zbytočného schvaľovania.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Zhodnotí dostupné možnosti skôr ako dospeje k záverom.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Činí skoré rozhodnutia a upravuje postupy bez zbytočného odkladania konania.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Zahrňuje ostatných do rozhodovania o tom, čo, kde a kedy bude vykonané.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

13. Čo sa Vám na práci s „meno-zamestnanca“ páči najviac?

500

Použite šablónu - je zadarmo

360° spätná väzba

Obľúbenosť 1189 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Použite šablónu - je zadarmo

Survio je dotazníkový softvér pre každého.

S našimi vzormi dotazníkov pre vás bude príprava prieskumov hračka. Zbierajte spätnú väzbu bez námahy a efektívne.

Povedali o nás

Práca s dotazníkmi v Surviu je naozaj jednoduchá, tak pre tých, ktorí dotazník vytvárajú, ako aj pre respondentov. Vďaka tomu máme k dispozícii dostatok informácií o trhu a zákazníkoch na lepšie zacielenie našich produktov.

Timea H. Marketingová manažerka

Dotazník zvládnem pripraviť v priebehu niekoľkých minút. Z pozície HR špecialistu oceňujem široké možnosti zberu dát, automatickú analýzu odpovedí a prehľadné zobrazenie výsledkov v reportoch.

Marián V. HR specialista

Potrebujeme vedieť, ako zákazníci hodnotia naše produkty a Survio nám to umožňuje. Využívame predovšetkým pokročilé funkcie na zdieľanie, prispôsobenie dotazníka a integráciu do nášho workflow.

Eugen L. Obchodný riaditeľ

K šablóne získate aj online dotazníkovú platformu. S jej pomocou dáta nazbierate a taktiež im porozumiete.

Vytvoriť dotazník teraz

Vstúpiť do Survia

Prihlásiť

Zabudli ste heslo?

Rezervovať demo

Digicert

Začnite s dotazníkmi teraz!

 • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
 • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
 • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
 • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013