Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Celková spokojnosť zamestnanca v organizácii

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aká zmysluplná je vaša práca?
Povinná odpoveď

2 Je pre vás vaša práca výzvou?
Povinná odpoveď

3 Ako často sa v priebehu svojho typického týždňa cítite prepracovaní alebo pod stresom?
Povinná odpoveď

4 Ste za svoju prácu adekvátne platovo ohodnotení?
Povinná odpoveď

5 Do akej miery si vaši spolupracovníci vážia vašich pracovných názorov?
Povinná odpoveď

6 Aké realistické sú očakávania vášho nadriadeného?
Povinná odpoveď

7 Ako často vám pomáhajú zadané úlohy rozvíjať sa po profesionálnej stránke?
Povinná odpoveď

8 Máte možnosť kariérneho rastu?
Povinná odpoveď

9 Ako ste spokojní s dohľadom nad vami?
Povinná odpoveď

10 Ste spokojný so zamestnaneckými benefitmi?
Povinná odpoveď

11 Ste spokojný so svojím zamestnaním?
Povinná odpoveď

12 Ste hrdý na značku spoločnosti, ktorá vás zamestnáva?
Povinná odpoveď

13 Máte radi svojho zamestnávateľa?
Povinná odpoveď

14 Je pravdepodobné, že budete hľadať iné zamestnanie mimo našu spoločnosť?
Povinná odpoveď