Celková spokojnosť zamestnanca v organizácii

Celková spokojnosť zamestnanca v organizácii

Obľúbenosť: 1696 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Celková spokojnosť zamestnanca v organizácii

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Aká zmysluplná je vaša práca?

 • Zmysluplná
 • Skôr zmysluplná
 • Nie veľmi zmysluplná
 • Vôbec nie je zmysluplná

2. Je pre vás vaša práca výzvou?

 • Áno, obrovskú
 • Áno
 • Ako kedy
 • Nie
 • Nie, vôbec

3. Ako často sa v priebehu svojho typického týždňa cítite prepracovaní alebo pod stresom?

 • Vôbec
 • Nijak zvlášť často
 • Občas
 • Veľmi často

4. Ste za svoju prácu adekvátne platovo ohodnotení?

 • Určite áno
 • Áno
 • Nie
 • Určite nie

5. Do akej miery si vaši spolupracovníci vážia vašich pracovných názorov?

 • Veľmi
 • Viac než názory ostatných
 • Zhruba rovnako ako názory ostatných
 • Menej ako názory ostatných
 • Vôbec

6. Aké realistické sú očakávania vášho nadriadeného?

 • Veľmi nadhodnotené
 • Mierne nadhodnotené
 • Realistické
 • Mierne podhodnotené
 • Veľmi podhodnotené

7. Ako často vám pomáhajú zadané úlohy rozvíjať sa po profesionálnej stránke?

 • Veľmi často
 • Často
 • Približne v polovici prípadov
 • Zriedkavo
 • Vôbec

8. Máte možnosť kariérneho rastu?

 • Áno
 • Nie

9. Ako ste spokojní s dohľadom nad vami?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

10. Ste spokojný so zamestnaneckými benefitmi?

 • Áno, veľmi
 • Áno
 • Nie
 • Nie, vôbec

11. Ste spokojný so svojím zamestnaním?

 • Áno, veľmi
 • Áno
 • Nie
 • Nie, vôbec

12. Ste hrdý na značku spoločnosti, ktorá vás zamestnáva?

 • Áno, veľmi
 • Áno
 • Neviem
 • Nie
 • Nie, vôbec

13. Máte radi svojho zamestnávateľa?

 • Rozhodne áno
 • Áno
 • Nemám k nemu vzťah
 • Skôr nie
 • Vôbec

14. Je pravdepodobné, že budete hľadať iné zamestnanie mimo našu spoločnosť?

 • Určite nie
 • Pravdepodobne nie
 • Uvažujem o tom
 • Pravdepodobne áno
 • Určite áno
Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?