Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Chod domácnosti

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Koľko osôb žije vo vašej domácnosti?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Koľko osôb vo vašej domácnosti má stály príjem?
Povinná odpoveď

Kto vo vašej domácnosti väčšinou nakupuje?
Povinná odpoveď

Hlavné jedlo dňa jete:
Povinná odpoveď

Kto vo vašej domácnosti väčšinou varí?
Povinná odpoveď

Kto najčastejšie vo vašej domácnosti väčšinou upratuje?
Povinná odpoveď

Organizujete spoločné oslavy?
Povinná odpoveď

Filmy sledujete:
Povinná odpoveď

Kto sa stará o domácich miláčikov?
Povinná odpoveď

Voľný čas trávite:
Povinná odpoveď

Kto sa väčšinou stará o platenie účtov?

Ste:
Povinná odpoveď