Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Dotazník absolventom vysokej školy

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aký obor ste vyštudovali?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

2 Aký titul ste získali?
Povinná odpoveď

3 Ako dlho ste študovali celkovo?
Povinná odpoveď

Počet rokov štúdia vrátane nadväzujúceho štúdia prosím sčítajte.

Ostáva 20 znakov

4 Aká kvalitná bola výučba vašich hlavných predmetov posledného ukončeného štúdia?
Povinná odpoveď

5 Aká kvalitná bola výučba vašich vedľajších predmetov posledného ukončeného štúdia?
Povinná odpoveď

6 Pracovali ste popri štúdiu?
Povinná odpoveď

V prípade, že áno, aká zo skupín nižšie uvedených najlepšie vystihuje vašu prácu počas štúdia?

7 Chystáte sa ďalej študovať?
Povinná odpoveď

8 Pomáhala vám vysoká škola s rozvojom vašej pracovnej kariéry?
Povinná odpoveď

Motivačné programy, možnosti stáží apod.?

9 Aké sú vaše najlepšie zážitky zo štúdia na vysokej škole?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

10 Aké sú vaše najmenej príjemné zážitky zo štúdia na vysokej škole?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

11 Vyjadrite prosím mieru spokojnosti so svojim štúdiom na vysokej škole.
Povinná odpoveď