Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Dotazník pre fajčiarov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Najčastejšie fajčíte:
Povinná odpoveď

Vlastníte elektronickú cigaretu?
Povinná odpoveď

Cigarety fajčíte:
Povinná odpoveď

Koľko cigariet denne vyfajčíte?
Povinná odpoveď

Aká je vaša obľúbená značka tabaku?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Ako často fajčíte?
Povinná odpoveď

Koľko peňazí mesačne miniete za tabakové výrobky?
Povinná odpoveď

Fajčenie:
Povinná odpoveď

Áno
Čiastočne
Nie
Vás baví
Vás ukľudňuje
Je drahé
Patrí k životu

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami?
Povinná odpoveď

Súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Nesúhlasím
V reštauráciách by sa nemalo fajčiť
Na zastávkach by sa fajčiť nemalo
Na verejných priestranstvách by sa nemalo fajčiť
Fajčenie je stále v móde
V práci by sa nemalo fajčiť

S fajčením chcem prestať:
Povinná odpoveď

Vymenujte, prosím, značky cigariet, na ktoré si spomeniete z hlavy:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov