Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Dotazník pre uchádzača o prácu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Do ktorej vekovej skupiny patríte?
Povinná odpoveď

2 Aký je váš súčasný status?
Povinná odpoveď

3 Vyberte stupeň vášho vzdelávania na základe medzinárodnej klasifikácie ISCED:
Povinná odpoveď

4 Ako by ste sa popísali?
Povinná odpoveď

5 V akom sektore by ste radi pracovali?
Povinná odpoveď

6 V akom prostredí by ste radi pracovali?
Povinná odpoveď

7 S čím by ste uprednostnili prácu?
Povinná odpoveď

8 Aký druh práce považujete za najzaujímavejší?

Ostáva 1500 znakov