Dotazník pre uchádzača o prácu

Dotazník pre uchádzača o prácu

Obľúbenosť: 751 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Dotazník pre uchádzača o prácu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Do ktorej vekovej skupiny patríte?

 • Menej ako 18
 • 18 - 24
 • 25 - 44
 • 45 - 64
 • 64 a viac

2. Aký je váš súčasný status?

 • Zamestnaný/á na plný úväzok
 • Práca na polovičný úväzok
 • Nezamestnaný/á
 • Samostatne zárobkovo činný/á
 • Študent
 • V dôchodku

3. Vyberte stupeň vášho vzdelávania na základe medzinárodnej klasifikácie ISCED:

 • Základné vzdelanie
 • Nižšie stredné vzdelanie
 • Vyššie stredné vzdelanie - maturita
 • Nadstavbové vzdelanie
 • Vyššie odborné vzdelanie
 • Bakalárské vzdelanie
 • Magisterské vzdelanie
 • Doktorandské vzdelanie

4. Ako by ste sa popísali?

 • Spoločenský
 • Kreatívny
 • Analytický
 • Plachý
 • Rezervovaný
 • Vnímavý
 • Kooperatívny
 • Vodcovský
 • Činný

5. V akom sektore by ste radi pracovali?

 • Štátny sektor
 • Súkromný sektor
 • Sám na seba

6. V akom prostredí by ste radi pracovali?

 • Vonku, v kontakte s prírodou
 • Vovnútri – uprednostňujem tichú kanceláriu
 • Na rušnom mieste plnom zaujímavých ľudí
 • V laboratóriu
 • V triede

7. S čím by ste uprednostnili prácu?

 • Ľuďmi
 • Vecami
 • Informáciami
 • Peniazmi

8. Aký druh práce považujete za najzaujímavejší?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?