Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Dotazník sebahodnotenia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ako dlho u nás pracujete?
Povinná odpoveď

2 Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie popisuje vašu pozíciu vo firme?
Povinná odpoveď

3 Ako ste spokojní so svojou pozíciou vo firme?
Povinná odpoveď

4 Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie popisuje oddelenie, v ktorom pracujete?
Povinná odpoveď

5 Vezmite do úvahy vaše ciele / plány, ktoré tvrdenie najlepšie popisuje váš výkon?
Povinná odpoveď

6 Ohodnoťte sa v nasledujúcich kategoriách:
Povinná odpoveď

Výborná
Dobrá
Neutrálna
Uspokojivá
Zlá
Celková miera samostatnosti
Celková kvalita práce
Celková miera produktivity

7 Čo vám v súčasnosti pomáha vo vašej produktivite a umožňuje vám vykonávať prácu lepšie?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Čo by vám pomohlo k dosiahnutiu vyššej produktivity?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov