Dotazník sebahodnotenia

Dotazník sebahodnotenia

Obľúbenosť: 1041 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Dotazník sebahodnotenia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ako dlho u nás pracujete?

 • Menej ako 3 mesiace
 • 3-12 mesiacov
 • 1-3 roky
 • 3-5 rokov
 • Viac ako 5 rokov

2. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie popisuje vašu pozíciu vo firme?

 • Úradník
 • Technik
 • Manažér
 • Účtovník
 • Projektový manažér

3. Ako ste spokojní so svojou pozíciou vo firme?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Neutrálne
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

4. Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie popisuje oddelenie, v ktorom pracujete?

 • Servis zákazníkom
 • Financie/účtovníctva
 • Marketing
 • Obchod
 • Ľudské zdroje
 • Prevádzka

5. Vezmite do úvahy vaše ciele / plány, ktoré tvrdenie najlepšie popisuje váš výkon?

 • Prekonanie cieľov/plánov
 • Ciele / plány úplne splnené
 • Čiastočné splnenie cieľov / plánov
 • Nesplnenie cieľov / plánov

6. Ohodnoťte sa v nasledujúcich kategoriách:

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrálna
 • Uspokojivá
 • Zlá

Celková miera samostatnosti

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrálna
 • Uspokojivá
 • Zlá

Celková kvalita práce

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrálna
 • Uspokojivá
 • Zlá

Celková miera produktivity

 • Výborná
 • Dobrá
 • Neutrálna
 • Uspokojivá
 • Zlá

7. Čo vám v súčasnosti pomáha vo vašej produktivite a umožňuje vám vykonávať prácu lepšie?

500

8. Čo by vám pomohlo k dosiahnutiu vyššej produktivity?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?