Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Fenomén podvádzania študentov v škole

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Odpovedz prosím na tieto otázky:
Povinná odpoveď

Áno
Skôr áno
Skôr nie
Nie
Opisuješ niekedy?
Radíš niekedy?
Píšeš si ťaháky?
Vyhýbaš sa písomkám, na aké si sa nepripravil/a?
Chodíš niekedy za školu kvôli skúšaniu?
Máš prístup k otázkam, čo boli v minulom teste?

Kam najčastejšie skrývaš ťahák?

Ostáva 250 znakov

Ako veľmi vás učitelia kontrolujú pri písomkách?
Povinná odpoveď

U akého učiteľa sa opisuje najlepšie?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Aké sú tvoje dôvody pre podvádzanie v škole?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov