Fenomén podvádzania študentov v škole

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Odpovedz prosím na tieto otázky:

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

Opisuješ niekedy?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

Radíš niekedy?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

Píšeš si ťaháky?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

Vyhýbaš sa písomkám, na aké si sa nepripravil/a?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

Chodíš niekedy za školu kvôli skúšaniu?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

Máš prístup k otázkam, čo boli v minulom teste?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

2. Kam najčastejšie skrývaš ťahák?

500

3. Ako veľmi vás učitelia kontrolujú pri písomkách?

 • Veľmi
 • Celkom dosť
 • Žiadna hrôza
 • Vôbec

4. U akého učiteľa sa opisuje najlepšie?

500

5. Aké sú tvoje dôvody pre podvádzanie v škole?

500

Powered by
Všetky šablóny Survio

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?