Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie domova dôchodcov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ako dlho žijete v domove dôchodcov?
Povinná odpoveď

Ste spokojný/á so zázemím a materiálnym vybavením domova dôchodcov?
Povinná odpoveď

Ohodnoťte, prosím, nasledujúce výroky ohľadom personálu domova pre seniorov:
Povinná odpoveď

Známkujte jako ve škole: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

1
2
3
4
5
Pracovníci recepcie sú vždy milý a ústretoví
Ošetrovateľky a ošetrovateľky pôsobia profesionálnym dojmom
Ošetrovateľky a opatrovateľky sú priateľské a citlivé
Personál domova pre seniorov sa mi vždy snaží vo všetkom vyhovieť

Do akej miery ste spokojný/á s vlastnou izbou?
Povinná odpoveď

0/5

Do akej miery, na základe vlastnej skúsenosti, sa stotožňujete s náledujícími výrokmi o poskytovanej strave?
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neviem
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Je vždy čerstvá a kvalitná
Je chutná a výživná
Je veľmi pestrá
Výber z jedál je vždy dostatočne rozmanitý
So stravou som nadmieru spokojný/á

Do akej miery ste spokojný/á s ošetrovateľskými a opatrovateľskými službami?
Povinná odpoveď

Hodnotíte spoločenské a záujmové aktivity ako dostatočné a prínosné?
Povinná odpoveď

Cítite sa v našom domove pre seniorov dôstojne?
Povinná odpoveď

Je tu niečo, čo by ste chcel/a zlepšiť na fungovanie nášho domova pre seniorov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov