Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie informačného strediska

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Využívam informačné stredisko ako:
Povinná odpoveď

Do akej vekovej kategórie patríte?
Povinná odpoveď

Ako často využívate služby informačného strediska?
Povinná odpoveď

Z akého dôvodu ste navštívil/a naše informačné centrum?
Povinná odpoveď

Do akej miery ste bol/a spokojný/á s nasledujúcimi službami:
Povinná odpoveď

Spokojný/á
Skôr spokojný/á
Neviem
Skôr nespokojný/á
Nespokojný/á
Ponuka turistických služieb
Kvalita informácií
Rýchlosť pripojenia k internetu
Zázemie informačného strediska
Personál

Získal/a ste v informačnom stredisku požadované informácie?
Povinná odpoveď

Navštívil/a ste niekedy webové stránky nášho informačného centra?
Povinná odpoveď

Našiel/a ste na našich webových stránkach všetko, čo ste hľadal/a?
Povinná odpoveď

Hodnotíte informačné stredisko ako prínosné a dôležité?
Povinná odpoveď

Ako ste celkovo spokojný/á so službami informačného strediska?
Povinná odpoveď

0/5

Máte nejaký návrh na zlepšenie služieb nášho informačného strediska?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov