Hodnotenie informačného strediska

Hodnotenie informačného strediska

Obľúbenosť: 160 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Hodnotenie informačného strediska

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

1. Využívam informačné stredisko ako:

 • Občan
 • Turista

2. Do akej vekovej kategórie patríte?

 • 0-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 51-60
 • 61+

3. Ako často využívate služby informačného strediska?

 • Viackrát mesačne
 • Raz mesačne
 • Raz ročne
 • Menej často

4. Z akého dôvodu ste navštívil/a naše informačné centrum?

 • Informácie na cestovanie po regióne
 • Informácie o kultúrnom dianí v regióne
 • Prístup k internetu
 • Možnosť kopírovania
 • Získanie informačných materiálov a upomienkových predmetov
 • Ponuka prehliadky mesta s výkladom
 • Zakúpenie vstupeniek v predpredaji

5. Do akej miery ste bol/a spokojný/á s nasledujúcimi službami:

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Neviem
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

Ponuka turistických služieb

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Neviem
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

Kvalita informácií

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Neviem
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

Rýchlosť pripojenia k internetu

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Neviem
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

Zázemie informačného strediska

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Neviem
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

Personál

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Neviem
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

6. Získal/a ste v informačnom stredisku požadované informácie?

 • Áno
 • Nie

7. Navštívil/a ste niekedy webové stránky nášho informačného centra?

 • Áno
 • Nie

8. Našiel/a ste na našich webových stránkach všetko, čo ste hľadal/a?

 • Áno

9. Hodnotíte informačné stredisko ako prínosné a dôležité?

 • Áno

10. Ako ste celkovo spokojný/á so službami informačného strediska?

11. Máte nejaký návrh na zlepšenie služieb nášho informačného strediska?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?