Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie kozmetického štúdia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Kde ste sa o našom kozmetickom centre dozvedel/a?
Povinná odpoveď

Ako často navštevujete kozmetické štúdio?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte personál recepcie?
Povinná odpoveď

Akú procedúru nášho kozmetického štúdia ste absolvoval/a?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Aký zo zamestnancov vás obslúžil?
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší

1
2
3
4
5
Kozmetický pracovník pôsobil profesionálnym dojmom
Kozmetický pracovník bol jemný a citlivý
Kozmetický pracovník bol upravený
Kozmetický pracovník mal zahriate ruky
Kozmetický pracovník so mnou konzultoval všetky použité prípravky

Do akej miery ste bol/a s procedúrou spokojný/á?
Povinná odpoveď

0/5

Ako hodnotíte ceny služieb nášho kozmetického štúdia?
Povinná odpoveď

Ako na vás celkovo pôsobí kozmetické štúdio?
Povinná odpoveď

Aké je vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

Odporučil/a by ste naše kozmetické štúdio svojim známym?
Povinná odpoveď

Je niečo, čo by ste chcel / a na našom kozmetickom štúdiu zmeniť?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov