Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie návštevy kancelárie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže pri skvalitnení našich služieb.

1 Aká bola povaha vašej návštevy?
Povinná odpoveď

2 Mali ste schôdzku?
Povinná odpoveď

3 Ako dlho ste čakali, než vás privítal náš zástupca?
Povinná odpoveď

4 Ako spokojní ste boli s časom čakania na nášho zástupcu?
Povinná odpoveď

5 Aký zdvorilý a priateľský bol náš personál?
Povinná odpoveď

6 Ako spokojní ste boli so spôsobom, akým náš personál s vami zachádzal?
Povinná odpoveď

7 Ako spokojní ste boli so spôsobom odpovedania na vaše otázky?
Povinná odpoveď

8 Boli vaše otázky plne zodpovedané?
Povinná odpoveď

9 Ako dobre bol náš personál informovaný?
Povinná odpoveď

10 Aký ste mali celkový dojem z návštevy našej kancelárie?
Povinná odpoveď

11 Bolo niečo špecifické, čo sa Vám páčilo/ nepáčilo alebo čo by sme mohli zmeniť, aby bola naša kancelária v budúcnosti viac príjemná?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov