Hodnotenie návštevy kancelárie

Hodnotenie návštevy kancelárie

Obľúbenosť: 89 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Hodnotenie návštevy kancelárie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže pri skvalitnení našich služieb.

1. Aká bola povaha vašej návštevy?

 • Odporúčanie
 • Spolupráca
 • Neviem

2. Mali ste schôdzku?

 • Áno
 • Nie

3. Ako dlho ste čakali, než vás privítal náš zástupca?

 • Menej než 5 minút
 • 5 - 10 minút
 • 11 - 20 minút
 • dlhšie ako 20 minút

4. Ako spokojní ste boli s časom čakania na nášho zástupcu?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Nerozhodne
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

5. Aký zdvorilý a priateľský bol náš personál?

 • Veľmi priateľský a zdvorilý
 • Skôr priateľský a zdvorilý
 • Nerozhodne
 • Nie veľmi priateľský a zdvorilý
 • Nepriateľský a nezdvorilý

6. Ako spokojní ste boli so spôsobom, akým náš personál s vami zachádzal?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Nerozhodne
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

7. Ako spokojní ste boli so spôsobom odpovedania na vaše otázky?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Nerozhodne
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

8. Boli vaše otázky plne zodpovedané?

 • Áno
 • Nie

9. Ako dobre bol náš personál informovaný?

 • Veľmi dobre informovaný
 • Informovaný
 • Nerozhodne
 • Nie veľmi dobre informovaný
 • Vôbec nebol informovaný

10. Aký ste mali celkový dojem z návštevy našej kancelárie?

 • Veľmi pozitívny
 • Pozitívny
 • Nerozhodne
 • Negatívny
 • Veľmi negatívny

11. Bolo niečo špecifické, čo sa Vám páčilo/ nepáčilo alebo čo by sme mohli zmeniť, aby bola naša kancelária v budúcnosti viac príjemná?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?