Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie obchodného zástupcu

Dobrý deň,

pred časom navštívil vašu spoločnosť náš obchodný zástupca. V rámci skvalitňovania služieb prosím uvedeného zástupcu ohodnoťte.

1 Ako sa volal zástupca, ktorý vás navštívil?
Povinná odpoveď

2 Kedy prišiel náš zástupca na dohodnutú schôdzku?

3 Do akej miery sa zhodujete s nasledujúcimi výrokmi ohľadne vystupovania nášho zástupcu?
Povinná odpoveď

Určite súhlasím
Súhlasím
Nesúhlasím
Určite nesúhlasím
Zástupca bol vhodne oblečený
Zástupca pôsobil pozitívne
Zástupca bol schopný načúvať našim potrebám
Nepocítil/a som obmedzenú slobodu v rozhodovaní

4 Do akej miery sa zhodujete s nasledujúcimi výrokmi o pripravenosti nášho zástupcu?
Povinná odpoveď

Určite súhlasím
Súhlasím
Nesúhlasím
Určite nesúhlasím
Zástupca dokonale poznal predstavovaný produkt/službu
Zástupca pohotovo reagoval na otázky
Zástupca mi odovzdal pripravené materiály
Zástupca poznal naše produkty a našu firmu

5 Odhadnite prosím, ako dlho trvala schôdzka.
Povinná odpoveď

6 Aký bol váš celkový dojem:
Povinná odpoveď

Hodnotiaca stupnica: 1 - najlepší, 5 - najhorší.

1
2
3
4
5
Zo zástupcu
Zo schôdzky
Z predstaveného produktu/služby