Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie produktu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Čo sa vám na našom novom produkte páči najviac?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

2 Aké zmeny by podľa vás najviac vylepšili náš nový produkt?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

3 Čo sa vám najviac páči na existujúcich podobných produktoch konkurenčných firiem?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

4 Aké zmeny by podľa vás najviac vylepšili existujúce podobné produkty konkurenčných firiem?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

5 V prípade, že by bol už dnes náš nový produkt k dispozícií, aká by bola pravdepodobnosť, že ho využijete radšej ako existujúce podobné produkty konkurenčných firiem?
Povinná odpoveď

6 V prípade, že nie je pravdepodobné, že by ste využili náš nový produkt, uveďte prosím prečo?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

7 Čo by zvýšilo váš prípadný záujem o náš nový produkt?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Do akej miery je pre vás rozhodujúca pohodlnosť pri vyberaní medzi podobnými produktmi?
Povinná odpoveď

9 Aký bol váš celkový dojem z použitia nášho nového produktu?
Povinná odpoveď

10 V prípade, že by bol dnes náš nový produkt dostupný na trhu, odporučili by ste ho ostatným?
Povinná odpoveď