Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie spokojnosti pacienta

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže v budúcnosti zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

1 Ste:
Povinná odpoveď

2 Do akej vekovej kategórie patríte:
Povinná odpoveď

3 Akej ste národnosti?
Povinná odpoveď

4 Ako by ste ohodnotili rýchlosť poskytnutej zdravotníckej starostlivosti?
Povinná odpoveď

Veľmi krátky
Krátky
Dlhý
Veľmi dlhý
Čas strávený v čakárni
Čas strávený v ordinácií
Čas čakania na testy
Čas čakania na výsledky testov

5 Ako by ste ohodnotili jednoduchosť získania zdravotníckej starostlivosti?
Povinná odpoveď

Vynikajúce
Dobré
Nie veľmi
Zlé
Možnosť dohodnúť si schôdzku
Ordinačné hodiny strediska (nemocnice)
Vhodnosť polohy strediska (nemocnice)
Odozva na telefonáty

6 Ktorý z lekárov vás vyšetril?
Povinná odpoveď

7 Ako by ste ohodnotili vášho lekára, sestričku a ostatní zdravotnícky personál?
Povinná odpoveď

Súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Vôbec nesúhlasím
Vypočujú vás a venujú sa vám
Vysvetlia vám, čo chcete vedieť
Dobre s vami zachádzajú a poradia vám
Správajú sa priateľsky a nápomocne
Odpovedajú na vaše otázky

8 Ako by ste ohodnotili postoj ostatného personálu (technická podpora a pod.)?
Povinná odpoveď

Súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Vôbec nesúhlasím
Správajú sa priateľsky a nápomocne
Odpovedajú na Vaše otázky

9 Ako by ste ohodnotili vybavenosť nášho strediska (nemocnice)?
Povinná odpoveď

Výborne
Dobre
Nie veľmi
Zle
Upravenosť a čistota
Ľahká orientácia v areáli
Pohodlnosť a bezpečnosť
Súkromie

10 Ako hodnotíte ceny našich služieb?
Povinná odpoveď

11 Ako hodnotíte naše vyúčtovanie?
Povinná odpoveď

Vynikajúce
Dobré
Nie veľmi
Zlé
Vysvetlenie poplatkov
Zhromažďovanie platieb

12 Odporučili by ste nás svojej rodine alebo známym?
Povinná odpoveď

13 Čo sa vám páčilo/ nepáčilo na našom stredisku (nemocnici)?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

14 Čo by sme mohli zmeniť alebo vylepšiť?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov