Hodnotenie spokojnosti pacienta

Hodnotenie spokojnosti pacienta

Obľúbenosť: 752 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Hodnotenie spokojnosti pacienta

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže v budúcnosti zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

1. Ste:

 • muž
 • žena

2. Do akej vekovej kategórie patríte:

 • 17 a menej
 • 18-30
 • 31-45
 • 46-60
 • 61 a viac

3. Akej ste národnosti?

 • Slovenskej
 • Českej
 • Rómskej
 • Ukrajinskej
 • Maďarskej

4. Ako by ste ohodnotili rýchlosť poskytnutej zdravotníckej starostlivosti?

 • Veľmi krátky
 • Krátky
 • Dlhý
 • Veľmi dlhý

Čas strávený v čakárni

 • Veľmi krátky
 • Krátky
 • Dlhý
 • Veľmi dlhý

Čas strávený v ordinácií

 • Veľmi krátky
 • Krátky
 • Dlhý
 • Veľmi dlhý

Čas čakania na testy

 • Veľmi krátky
 • Krátky
 • Dlhý
 • Veľmi dlhý

Čas čakania na výsledky testov

 • Veľmi krátky
 • Krátky
 • Dlhý
 • Veľmi dlhý

5. Ako by ste ohodnotili jednoduchosť získania zdravotníckej starostlivosti?

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

Možnosť dohodnúť si schôdzku

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

Ordinačné hodiny strediska (nemocnice)

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

Vhodnosť polohy strediska (nemocnice)

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

Odozva na telefonáty

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

6. Ktorý z lekárov vás vyšetril?

 • Doktor 1
 • Doktor 2
 • Doktor 3

7. Ako by ste ohodnotili vášho lekára, sestričku a ostatní zdravotnícky personál?

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Vypočujú vás a venujú sa vám

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Vysvetlia vám, čo chcete vedieť

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Dobre s vami zachádzajú a poradia vám

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Správajú sa priateľsky a nápomocne

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Odpovedajú na vaše otázky

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

8. Ako by ste ohodnotili postoj ostatného personálu (technická podpora a pod.)?

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Správajú sa priateľsky a nápomocne

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

Odpovedajú na Vaše otázky

 • Súhlasím
 • Skôr súhlasím
 • Skôr nesúhlasím
 • Vôbec nesúhlasím

9. Ako by ste ohodnotili vybavenosť nášho strediska (nemocnice)?

 • Výborne
 • Dobre
 • Nie veľmi
 • Zle

Upravenosť a čistota

 • Výborne
 • Dobre
 • Nie veľmi
 • Zle

Ľahká orientácia v areáli

 • Výborne
 • Dobre
 • Nie veľmi
 • Zle

Pohodlnosť a bezpečnosť

 • Výborne
 • Dobre
 • Nie veľmi
 • Zle

Súkromie

 • Výborne
 • Dobre
 • Nie veľmi
 • Zle

10. Ako hodnotíte ceny našich služieb?

 • Neprijateľné
 • Drahé
 • Prijateľné
 • Lacné

11. Ako hodnotíte naše vyúčtovanie?

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

Vysvetlenie poplatkov

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

Zhromažďovanie platieb

 • Vynikajúce
 • Dobré
 • Nie veľmi
 • Zlé

12. Odporučili by ste nás svojej rodine alebo známym?

 • Áno
 • Nie

13. Čo sa vám páčilo/ nepáčilo na našom stredisku (nemocnici)?

500

14. Čo by sme mohli zmeniť alebo vylepšiť?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?