Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie spokojnosti s produktom

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže zlepšiť kvalitu našich služieb.

1 Kde ste sa o našom produkte prvýkrát dozvedeli?
Povinná odpoveď

2 Ako dlho tento produkt používate?
Povinná odpoveď

3 Kde ste produkt kúpili?
Povinná odpoveď

4 Boli ste s produktom spokojní?
Povinná odpoveď

5 Ako často produkt používate?
Povinná odpoveď

6 Akú má pre vás produkt hodnotu?
Povinná odpoveď

7 V porovnaní s ostatnými produktmi tohto typu , kvalita nášho produktu je:
Povinná odpoveď

8 Prosím ohodnoťte celkovú kvalitu nášho produktu.
Povinná odpoveď

9 Zoraďte prosím dané aspekty podľa dôležitosti pri výbere produktu tohto typu?
Povinná odpoveď

1 najmenej dôležitá a 5 najdôležitejšia

1
2
3
4
5
Kvalita
Cena
Množstvo
Značka
Oboznámenosť

10 Odporučili by ste náš produkt ostatným?
Povinná odpoveď

11 What are your likes and dislikes about this product?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov