Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie spokojnosti zákazníka v reštaurácii

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

2 Do akej vekovej skupiny patríte?
Povinná odpoveď

3 Ako často navštevujete našu reštauráciu?
Povinná odpoveď

4 Ohodnoťte prosím nasledujúce tvrdenie
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Jedlo je podávané teplé a čerstvé.
Menu obsahuje dostatočne pestrú ponuku jedál.
Kvalita jedla je vynikajúca.
Jedlo je chutné a dobre ochutené.
Moja objednávka bola vybavená správne a kompletne.
Zamestnanci sú pri objednávkach trpezliví.
Bol/a som obslúžený/á ihneď.
Zamestnanci sú priateľskí a zdvorilí.
Ceny sú dobré.
Exteriér reštaurácie bol čistý.
Interiér reštaurácie bol čistý.

5 Ako ste u nás boli spokojní?
Povinná odpoveď

0/5

6 Odporučili by ste našu reštauráciu členom vašej rodiny, priateľom alebo známym?
Povinná odpoveď

7 Napište nám prosím, čo by sme mohli zlepšiť:

Ostáva 1500 znakov