Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie športovísk v obci

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Je vo Vašej obci dostatok športovísk (ihriská, bežecké dráhy, cyklotrasy)?
Povinná odpoveď

V akom stave sú ihriská na loptové hry?
Povinná odpoveď

0/5

Máte k športoviskám pre loptové hry nejaké pripomienky?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

V akom stave sú športoviská pre atletiku?

0/5

Máte k športoviskám pre atletiku nejaké pripomienky?

Ostáva 1500 znakov

Je vo vašej obci dostatok detských ihrísk?
Povinná odpoveď

Nachádza sa vo vašej obci športová hala?
Povinná odpoveď

Máte vo vašej obci skatepark?
Povinná odpoveď

Sú športoviská vo vašej obci dobre udržiavané?
Povinná odpoveď

Je na športoviská vo vašej obci voľný prístup?
Povinná odpoveď

Priestor pre vaše názory a pripomienky:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov