Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie wellness centra

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Kde ste sa o našom wellness centre dozvedel/a?
Povinná odpoveď

Ako často navštevujete wellness centrum?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte personál recepcie?
Povinná odpoveď

Ktorý typ služby preferujete?
Povinná odpoveď

Ktorý program z ponuky ste si vybral/a?
Povinná odpoveď

Ako ste sa cítil/a po wellness programu?
Povinná odpoveď

Ohodnoťte, prosím, nasledujúce výroky týkajúce sa našich pracovníkov (trénerov, poradcov, masérov):
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neviem
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Pracovník pôsobil profesionálnym dojmom
Pracovník bol veľmi citlivý a vnímavý
Pracovník vyhovel všetkým mojim požiadavkám
Pracovník mi vždy podal všetky informácie

Ako hodnotíte ponuku služieb wellness centra?
Povinná odpoveď

Ako celkovo hodnotíte naše wellness centrum?
Povinná odpoveď

Známkujte ako v škole: 1 - najlepší, 5 - najhorší

1
2
3
4
5
Materiálne vybavenie
Úroveň programov
Ponuka a úroveň ostatných služieb

Odporučil/a by ste naše wellness centrum svojim známym?
Povinná odpoveď

Je niečo, čo by ste chcel/a na našom wellness centre zmeniť?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov