Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie zamestnanca nadriadeným

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Uveďte meno hodnoteného zamestnanca:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

2 Aký pracovitý je Váš zamestnanec?
Povinná odpoveď

3 Aký efektívny je váš zamestnanec vo svojej práci?
Povinná odpoveď

4 Stíha váš zamestnanec plniť termíny?
Povinná odpoveď

5 Ako váš zamestnanec zvláda tímovú prácu?
Povinná odpoveď

6 Ako sa váš zamestnanec podieľa na spoločnej zodpovednosti za výsledok?
Povinná odpoveď

7 Ako rýchlo reaguje váš zamestnanec na požiadavky?
Povinná odpoveď

8 Ako dobre zvláda váš zamestnanec kritiku svojej práce?
Povinná odpoveď

9 Ako rýchlo sa váš zamestnanec zvláda prispôsobovať meniacim sa prioritám?
Povinná odpoveď

10 Ako dobre je váš zamestnanec informovaný o cieľoch spoločnosti?
Povinná odpoveď

11 Čo váš zamestnanec potrebuje k zlepšeniu svojich výkonov?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov