Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie zdravotné poisťovne

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ako dlho ste klientom našej zdravotnej poisťovne?
Povinná odpoveď

Kde najčastejšie hľadáte informácie o službách našej zdravotnej poisťovne?
Povinná odpoveď

Ste spokojný/á s komunikovaním služieb zdravotnej poisťovne?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte rozsah krytia výdavkov na zdravotné služby?
Povinná odpoveď

Využívate výhod poistenca, aké vám naša zdravotná poisťovňa ponúka?
Povinná odpoveď

Do akej miery ste spokojný s rozsahom výhod pre poistencov?
Povinná odpoveď

0/5

Hodnotíte sieť pobočiek našej zdravotnej poisťovne ako dostatočnú?
Povinná odpoveď

Sú pre vás atraktívne ostatné služby našej zdravotnej poisťovne?
Povinná odpoveď

Ako celkovo ste spokojný/á s našou zdravotnou poisťovňou?
Povinná odpoveď

0/5

Je tu niečo, čo by ste chcel/a zmeniť na našej zdravotnej poisťovni?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov