Hodnotenie zdravotné poisťovne

Hodnotenie zdravotné poisťovne

Obľúbenosť: 83 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Hodnotenie zdravotné poisťovne

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ako dlho ste klientom našej zdravotnej poisťovne?

 • <1 rok
 • 1- 3 roky
 • 3-5 rokov
 • 5-10 rokov
 • 10+ rokov

2. Kde najčastejšie hľadáte informácie o službách našej zdravotnej poisťovne?

 • Na pobočke zdravotnej poisťovne
 • Telefonicky
 • Na internetových stránkach poisťovne
 • Inde (prosím, uveďte kde)

3. Ste spokojný/á s komunikovaním služieb zdravotnej poisťovne?

 • Spokojný/a
 • Skôr spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

4. Ako hodnotíte rozsah krytia výdavkov na zdravotné služby?

 • Široký
 • Dostatočný
 • Priemerný
 • Podpriemerný
 • Zlý

5. Využívate výhod poistenca, aké vám naša zdravotná poisťovňa ponúka?

 • Áno
 • Nie

6. Do akej miery ste spokojný s rozsahom výhod pre poistencov?

7. Hodnotíte sieť pobočiek našej zdravotnej poisťovne ako dostatočnú?

 • Áno
 • Nie

8. Sú pre vás atraktívne ostatné služby našej zdravotnej poisťovne?

 • Áno

9. Ako celkovo ste spokojný/á s našou zdravotnou poisťovňou?

10. Je tu niečo, čo by ste chcel/a zmeniť na našej zdravotnej poisťovni?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?