Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Nábor dobrovoľníkov pre neziskovú organizáciu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

2 Do akej vekovej kategórie patríte?
Povinná odpoveď

3 Pre akú udalosť sa hlásite ako dobrovoľník?
Povinná odpoveď

4 V akých oblastiach by ste chceli vykonávať dobrovoľnícku činnosť?
Povinná odpoveď

5 Koľko hodín za týždeň by ste radi venovali "udalosť 1 / 2 / 3"?
Povinná odpoveď

6 Označte prosím svoje časové možnosti na celý týždeň.
Povinná odpoveď

Zaznačte všechny možnosti.

9:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

7 Napíšte prosím všetky skúsenosti, ktoré si myslíte, že by mohli byť užitočné pre vybranú udalosť v ktorej chcete pomôcť:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Ako ste sa dozvedeli o našej „organizácií“?
Povinná odpoveď

9 Uveďte prosím svoje kontaktné údaje:

Ostáva 250 znakov