Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Nákupné tendencie spotrebiteľa

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Nakupujete hlavne:
Povinná odpoveď

2 Keď nakupujete predmety do domácnosti, obvykle je to:
Povinná odpoveď

3 Keď nakupujete čistiace prostriedky pre domácnosť, kde to obvykle je:
Povinná odpoveď

4 Keď nakupujete oblečenie, kde to obvykle je:
Povinná odpoveď

5 Keď nakupujete šperky, kde to obvykle je:
Povinná odpoveď

6 Keď nakupujete knihy, kde to obvykle je:
Povinná odpoveď

7 Keď nakupujete hudbu, kde to obvykle je:
Povinná odpoveď

8 Akou metódou obvykle platíte?
Povinná odpoveď

9 Koľkokrát za posledných 6 mesiacov ste niečo kúpili online (cez internet)?
Povinná odpoveď

10 Koľkokrát za posledných 6 mesiacov ste niečo kúpili z katalógu?
Povinná odpoveď

11 Keď je to možné, kupujete si obvykle rozšírenú záruku na produkt?
Povinná odpoveď

12 Napíšte nám prosím, čo by sme mohli zlepšiť:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov