Nemocničný prieskum spokojnosti

Nemocničný prieskum spokojnosti

Obľúbenosť: 328 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Nemocničný prieskum spokojnosti

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Boli ste v "názov-nemocnice" hospitalizovaný prvýkrát?

2. Koľko dní ste strávili v nemocnici?

 • 1-3 dni
 • 4-6 dní
 • 7 a viac dní

3. Ako ste si vybrali "názov-nemocnice"?

 • Bola mi odporučená mojim lekárom
 • Vybral/a som si ju sám/sama
 • Bol/a som sem privezený/á sanitkou

4. Aká bola špecializácia ošetrujúceho lekára, ktorý vás prijímal?

 • Všeobecný lekár (internista)
 • Pediater
 • Gynekológ
 • ORL
 • Chirurg
 • Neurochirurg
 • Urológ
 • Ortopéd
 • Onkológ
 • Neviem

5. Na ktorom oddelení ste boli hospitalizovaní?

 • Pôrodnica
 • Chirurgia
 • Interné oddelenie
 • ARO
 • JIS
 • Rehabilitačné oddelenie
 • Detské oddelenie

6. Ohodnoťte nasledujúce výroky, týkajúce sa "názov-nemocnice":

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Najlepší lekári v okolí

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Najlepšie sestry v okolí

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Najmodernejšie vybavenie nemocnice

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Ošetrujúci lekár bol veľmi skúsený

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Ošetrujúci lékár bol milý a starostlivý

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Ošetrujúci lekár ma neustále informoval

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Testy a procedúry mi boli vysvetlené

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Sestry boli veľmi skúsené

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Sestry prišli vždy, keď som ich volal/a

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neviem
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

7. Ako ste celkovo spokojný so starostlivosťou, ktorej sa vám u nás dostalo?

 • 100 %
 • 75 %
 • 50 %
 • 25 %
 • 0 %

8. Prosím okomentujte vašu hospitalizáciu (čo sa vám páčilo, nepáčilo, návrhy na zlepšenia a pod.)

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?