Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Nemocničný prieskum spokojnosti

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Boli ste v "názov-nemocnice" hospitalizovaný prvýkrát?
Povinná odpoveď

2 Koľko dní ste strávili v nemocnici?
Povinná odpoveď

3 Ako ste si vybrali "názov-nemocnice"?
Povinná odpoveď

4 Aká bola špecializácia ošetrujúceho lekára, ktorý vás prijímal?
Povinná odpoveď

5 Na ktorom oddelení ste boli hospitalizovaní?
Povinná odpoveď

6 Ohodnoťte nasledujúce výroky, týkajúce sa "názov-nemocnice":
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neviem
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Najlepší lekári v okolí
Najlepšie sestry v okolí
Najmodernejšie vybavenie nemocnice
Ošetrujúci lekár bol veľmi skúsený
Ošetrujúci lékár bol milý a starostlivý
Ošetrujúci lekár ma neustále informoval
Testy a procedúry mi boli vysvetlené
Sestry boli veľmi skúsené
Sestry prišli vždy, keď som ich volal/a

7 Ako ste celkovo spokojný so starostlivosťou, ktorej sa vám u nás dostalo?
Povinná odpoveď

8 Prosím okomentujte vašu hospitalizáciu (čo sa vám páčilo, nepáčilo, návrhy na zlepšenia a pod.)

Ostáva 1500 znakov