Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Organizovanie / plánovanie letného tábora

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Vyhovuje vám termín organizovania letného tábora?
Povinná odpoveď

Bude vaše dieťa na tábore od začiatku do konca?
Povinná odpoveď

Máte problémy s dopravou dieťaťa na miesto odchodu?
Povinná odpoveď

Má vaše dieťa nejaké zdravotné obmedzenia?
Povinná odpoveď

Berie vaše dieťa pravidelne nejaké lieky?
Povinná odpoveď

Má vaše dieťa nejaké obmedzenia jedálnička?
Povinná odpoveď

Chýba vášmu dieťaťu nejaké vybavenie, ktoré na tábor požadujeme?
Povinná odpoveď

Cena za účasť dieťaťa na tábore je pre vás:
Povinná odpoveď

Máte nápad ako vylepšiť program tábora?

Ostáva 1500 znakov

Priestor pre vaše otázky a pripomienky:

Ostáva 1500 znakov