Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Plánovanie teambuildingovej akcie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Máte rád/a naše teambuildingové akcie?
Povinná odpoveď

Vyberte dátum, kedy sa vám akcia najviac hodí:
Povinná odpoveď

Máte sa ako dopraviť na miesto?
Povinná odpoveď

Aká teambuildingová aktivita vás baví najviac?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Ktorú z týchto aktivít by ste si zvolil/a najradšej?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Máte nejaké obmedzenia, aké by vás mohli vyradiť zo spoločných aktivít?
Povinná odpoveď

Ako dlho by mal program trvať?
Povinná odpoveď