Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Plánovanie vzdelávacej akcie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Zúčastníte sa nami organizovanej akcie?
Povinná odpoveď

Pokiaľ viete, že sa akcie nebudete zúčastňovať, vysvetlite prosím prečo?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Ako ste sa o uvedenej akcii dozvedeli?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Bola registrácia na túto akciu komplikovaná?
Povinná odpoveď

Aké témy by Vás na akcii najviac zaujímali?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Máte nejaké otázky, aké by podľa vás mali byť na akcii zodpovedané?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aký spôsob získania dodatočných informácií ku konanej akcii preferujete?
Povinná odpoveď

Máte nejaké diétne obmedzenie? Pokiaľ áno, zapíšte ho, prosím.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov