Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum celoživotného vzdelávania dospelých

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Kde sa najčastejšie vzdelávate?
Povinná odpoveď

Navštevujete kurzy celoživotného vzdelávania?
Povinná odpoveď

Ako ste spokojný/á s kurzom, ktorý ste ako posledný absolvoval/a?

0/5

Čo vás vedie k celoživotnému vzdelávaniu?
Povinná odpoveď

Kde navštevujete vzdelávacie kurzy?
Povinná odpoveď

Ktoré médiá pri štúdiu používate?
Povinná odpoveď

Ktorému odvetviu sa pri štúdiu venujete najčastejšie?
Povinná odpoveď

Ako ďaleko dochádzate za vzdelaním?
Povinná odpoveď

Koľko vás ročne stoja dohromady kurzy celoživotného vzdelávania?

Ste:
Povinná odpoveď

Koľko máte rokov?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov