Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum konzumácie multimédií

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Kde najčastejšie sledujete filmy?
Povinná odpoveď

Ako často chodíte do kina?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ako sa najčastejšie dostanete k multimediálnemu obsahu?
Povinná odpoveď

Akú televíznu stanicu sledujete najčastejšie?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Hráte počítačové hry?
Povinná odpoveď

Akú webovú stránku s multimediálnym obsahom navštevujete najčastejšie?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Aký prehrávač multimédií používate najčastejšie?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Koľko hodín denne priemerne venujete multimédiám?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Aký je váš najobľúbenejší formát videa?
Povinná odpoveď

Aký je váš najobľúbenejší formát pre prehrávanie hudby?
Povinná odpoveď