Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum motivácie zamestnancov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ovplyvňuje váš pracovný výkon, štýl riadenia vášho priameho nadriadeného?
Povinná odpoveď

Ste spokojný/á so štýlom riadenia, ktorý je nastavený v organizácii, v ktorej pracujete?
Povinná odpoveď

Ovplyvňuje váš pracovný výkon motivácia?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že ste od svojho nadriadeného dostatočne motivovaný/á?
Povinná odpoveď

Zohľadňuje nadriadený váš názor pri rozhodovaní?
Povinná odpoveď

Do akej miery ste spokojný/á s motivačným programom organizácie, v ktorej pracujete?
Povinná odpoveď

0/5

Myslíte si, že ste za svoju dobre odvedenú prácu dostatočne ohodnotený/á?
Povinná odpoveď

Povedzte nám, čo by vás motivovalo k lepším výsledkom:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov