Prieskum motivácie zamestnancov

Prieskum motivácie zamestnancov

Obľúbenosť: 752 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Prieskum motivácie zamestnancov

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ovplyvňuje váš pracovný výkon, štýl riadenia vášho priameho nadriadeného?

 • Áno
 • Neviem
 • Nie

2. Ste spokojný/á so štýlom riadenia, ktorý je nastavený v organizácii, v ktorej pracujete?

 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Ani spokojný/á ani nespokojný/á
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á

3. Ovplyvňuje váš pracovný výkon motivácia?

 • Áno
 • Nie

4. Myslíte si, že ste od svojho nadriadeného dostatočne motivovaný/á?

 • Áno
 • Neviem
 • Nie

5. Zohľadňuje nadriadený váš názor pri rozhodovaní?

 • Vždy
 • Niekedy
 • Zriedka
 • Nikdy

6. Do akej miery ste spokojný/á s motivačným programom organizácie, v ktorej pracujete?

7. Myslíte si, že ste za svoju dobre odvedenú prácu dostatočne ohodnotený/á?

 • Áno
 • Nie

8. Povedzte nám, čo by vás motivovalo k lepším výsledkom:

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?