Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum spokojnosti užívateľov knižnice

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ako často navštevujete priestory knižnice?

Ako často využívate webovú stránku knižnice?

Knižnicu a jej služby využívate pre:

Ako vám vyhovuje prevádzkový čas knižnice?

Čo Vám na prevádzkovom čase knižnice vadí? Napíšte prosím svoje pripomienky a námety.

Ostáva 1500 znakov

Ako ste spokojní s nasledujúcimi službami knižnice?

veľmi spokojný/á
skôr spokojný/á
ani spokojný/á, ani nespokojný/á
skôr nespokojný/á
skôr nespokojný/á
skôr nespokojný/á
Výpožičné služby
Kopírovacie služby
Prístup na internet
Medziknižničné služby
Informačné a rešeršné služby
Kultúrne a vzdelávacie akcie

Ako ste spokojní s ponukou fondu knižnice?

veľmi spokojný/á
skôr spokojný/á
ani spokojný/á, ani nespokojný/á
skôr nespokojný/á
skôr nespokojný/á
skôr nespokojný/á
Beletria
Odborná literatúra
Časopisy
Elektronické informačné zdroje
Hudba a audio-video

Máte nejaké pripomienky či námety k fondu knižnice? Napíšte nám ich prosím.

Ostáva 1500 znakov

Ste spokojní s dostupnosťou knižnice?

Čo vám na dostupnosti knižnice vadí? Prosím napíšte nám svoje pripomienky a námety.

Ostáva 1500 znakov

Umožňujú vám internetové stránky knižnice bez problémov nachádzať informácie o knižných fondoch a službách knižnice?

Aké informácie na internetových stránkach obvykle nemôžete nájsť?

Ostáva 1500 znakov

Pomáha vám knižnica získať informačné zručnosti, ktoré potrebujete? (napr. pri vyhľadávaní v katalógu, v databázach, na internete)

Uvítali by ste nejaké školenie na zlepšenie vašich informačných zručností? Prosíme napíšte nám svoje námety.

Ostáva 1500 znakov

Ste spokojní s priestormi knižnice?

veľmi spokojný/á
skôr spokojný/á
ani spokojný/á, ani nespokojný/á
skôr nespokojný/á
veľmi nespokojný/á
neviem, nemôžem odpovedať
Veľkosť knižnice
Kvalita priestorov
Sociálne zázemie knižnice
Technické vybavenie

Máte nejaké pripomienky či námety k priestorom knižnice? Prosím napíšte nám ich.

Ostáva 1500 znakov

Súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o zamestnancoch knižnice?

určite súhlasím
skôr súhlasím
ani súhlasím, ani nesúhlasím
skôr nesúhlasím
určite nesúhlasím
neviem, nemôžem odpovedať
Pracovníci knižnice sú ústretoví
Pracovníci knižnice majú dostatočnú úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovedať na vaše otázky

Máte nejaké pripomienky či námety k zamestnancom knižnice? Prosím napíšte nám ich.

Ostáva 1500 znakov

Ako hodnotíte celkovú úroveň služieb poskytovaných knižnicou?
Povinná odpoveď

Ste:

Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Ste:

Máte akékoľvek pripomienky či námety, ktoré by podľa vás mohli prispieť k zlepšeniu služieb našej knižnice? Napíšte ich prosím sem:

Ostáva 1500 znakov