Prieskum spokojnosti užívateľov knižnice

Prieskum spokojnosti užívateľov knižnice

Obľúbenosť: 191 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Prieskum spokojnosti užívateľov knižnice

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ako často navštevujete priestory knižnice?

 • denne
 • Raz za týždeň
 • Jedenkrát za 14 dní
 • Jedenkrát za mesiac
 • Jedenkrát za štvrť roku
 • Jedenkrát za polroku
 • Menej často

2. Ako často využívate webovú stránku knižnice?

 • Denne
 • Raz za týždeň
 • Jedenkrát za 14 dní
 • Jedenkrát za mesiac
 • Jedenkrát za štvrť roku
 • Jedenkrát za polroku
 • Menej často

3. Knižnicu a jej služby využívate pre:

 • Voľný čas
 • Štúdium, vzdelávanie
 • Svoje zamestnanie

4. Ako vám vyhovuje prevádzkový čas knižnice?

 • Veľmi vyhovuje
 • Skôr vyhovuje
 • Ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • Skôr nevyhovuje
 • Veľmi nevyhovuje
 • Neviem, nemôžem odpovedať

5. Čo Vám na prevádzkovom čase knižnice vadí? Napíšte prosím svoje pripomienky a námety.

500

6. Ako ste spokojní s nasledujúcimi službami knižnice?

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Výpožičné služby

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Kopírovacie služby

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Prístup na internet

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Medziknižničné služby

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Informačné a rešeršné služby

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Kultúrne a vzdelávacie akcie

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

7. Ako ste spokojní s ponukou fondu knižnice?

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Beletria

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Odborná literatúra

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Časopisy

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Elektronické informačné zdroje

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

Hudba a audio-video

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á

8. Máte nejaké pripomienky či námety k fondu knižnice? Napíšte nám ich prosím.

500

9. Ste spokojní s dostupnosťou knižnice?

 • Veľmi spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • Skôr nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á
 • Neviem, nemôžem odpovedať

10. Čo vám na dostupnosti knižnice vadí? Prosím napíšte nám svoje pripomienky a námety.

500

11. Umožňujú vám internetové stránky knižnice bez problémov nachádzať informácie o knižných fondoch a službách knižnice?

 • Určite áno
 • Skôr áno
 • Niekedy áno, niekedy nie
 • Skôr nie
 • Určite nie
 • Neviem, nemôžem odpovedať

12. Aké informácie na internetových stránkach obvykle nemôžete nájsť?

500

13. Pomáha vám knižnica získať informačné zručnosti, ktoré potrebujete? (napr. pri vyhľadávaní v katalógu, v databázach, na internete)

 • Určite áno
 • Skôr áno
 • Ani áno, ani nie
 • Skôr nie
 • Určite nie
 • Neviem, nemôžem odpovedať

14. Uvítali by ste nejaké školenie na zlepšenie vašich informačných zručností? Prosíme napíšte nám svoje námety.

500

15. Ste spokojní s priestormi knižnice?

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Veľkosť knižnice

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Kvalita priestorov

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Sociálne zázemie knižnice

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Technické vybavenie

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

16. Máte nejaké pripomienky či námety k priestorom knižnice? Prosím napíšte nám ich.

500

17. Súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o zamestnancoch knižnice?

 • určite súhlasím
 • skôr súhlasím
 • ani súhlasím, ani nesúhlasím
 • skôr nesúhlasím
 • určite nesúhlasím
 • neviem, nemôžem odpovedať

Pracovníci knižnice sú ústretoví

 • určite súhlasím
 • skôr súhlasím
 • ani súhlasím, ani nesúhlasím
 • skôr nesúhlasím
 • určite nesúhlasím
 • neviem, nemôžem odpovedať

Pracovníci knižnice majú dostatočnú úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovedať na vaše otázky

 • určite súhlasím
 • skôr súhlasím
 • ani súhlasím, ani nesúhlasím
 • skôr nesúhlasím
 • určite nesúhlasím
 • neviem, nemôžem odpovedať

18. Máte nejaké pripomienky či námety k zamestnancom knižnice? Prosím napíšte nám ich.

500

19. Ako hodnotíte celkovú úroveň služieb poskytovaných knižnicou?

 • Výborná (1)
 • Veľmi dobrá (2)
 • Uspokojivá (3)
 • Dostatočná (4)
 • Nedostatočná (5)
 • Neviem, nemôžem odpovedať

20. Ste:

 • Žena
 • Muž

21. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • Základné
 • Vyučený/á, stredné bez maturity
 • Stredné s maturitou
 • Pomaturitné, vyššie odborné
 • Vysokoškolské

22. Ste:

 • Pracujúci
 • Študent
 • Dôchodca
 • Žena, muž v domácnosti, materská dovolenka, apod.
 • Nezamestnaný/á

23. Máte akékoľvek pripomienky či námety, ktoré by podľa vás mohli prispieť k zlepšeniu služieb našej knižnice? Napíšte ich prosím sem:

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?