Prieskum spokojnosti užívateľov malej knižnice

Prieskum spokojnosti užívateľov malej knižnice

Obľúbenosť: 50 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Prieskum spokojnosti užívateľov malej knižnice

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Ako často navštevujete priestory knižnice?

 • denne
 • Raz za týždeň
 • Raz za 14 dní
 • Raz za mesiac
 • Raz za štvrť roku
 • Raz za pol roka
 • Menej často

2. Ako často používate webovú stránku knižnice?

 • Denne
 • Raz za týždeň
 • Raz za 14 dní
 • Raz za mesiac
 • Raz za štvrť roku
 • Raz za pol roka
 • Menej často

3. Ako Vám vyhovuje prevádzková doba knižnice?

 • Veľmi vyhovuje
 • Skôr vyhovuje
 • Ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • Skôr nevyhovuje
 • Veľmi nevyhovuje
 • Neviem, nemôžem odpovedať

4. Ako ste spokojní s nasledujúcimi službami knižnice?

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Výpožičkové služby

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Prístup na internet

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

Kultúrne a vzdelávacie akcie

 • veľmi spokojný/á
 • skôr spokojný/á
 • ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • skôr nespokojný/á
 • veľmi nespokojný/á
 • neviem, nemôžem odpovedať

5. Ako ste spokojní s výberom kníh v knižnici?

 • Veľmi vyhovuje
 • Skôr vyhovuje
 • Ani vyhovuje, ani nevyhovuje
 • Skôr nevyhovuje
 • Veľmi nevyhovuje
 • Neviem, nemôžem odpovedať

6. Ste spokojní s miestnou dostupnosťou knižnice?

 • Veľmi spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • Skôr nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á
 • Neviem, nemôžem odpovedať

7. Nájdete na internetových stránkach knižnice bez problémov vždy to, čo hľadáte?

 • Určite áno
 • Skôr áno
 • Niekedy áno, niekedy nie
 • Skôr nie
 • Určite nie
 • Neviem, nemôžem odpovedať

8. Ste spokojní s priestormi knižnice?

 • Veľmi spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • Skôr nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á
 • Neviem, nemôžem odpovedať

9. Súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o zamestnancoch knižnice?

 • určite súhlasím
 • skôr súhlasím
 • ani súhlasím, ani nesúhlasím
 • skôr nesúhlasím
 • určite nesúhlasím
 • neviem, nemôžem odpovedať

Pracovníci knižnice sú ústretoví.

 • určite súhlasím
 • skôr súhlasím
 • ani súhlasím, ani nesúhlasím
 • skôr nesúhlasím
 • určite nesúhlasím
 • neviem, nemôžem odpovedať

Pracovníci knižnice majú dostatočnú úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovedať na Vaše otázky.

 • určite súhlasím
 • skôr súhlasím
 • ani súhlasím, ani nesúhlasím
 • skôr nesúhlasím
 • určite nesúhlasím
 • neviem, nemôžem odpovedať

10. Ako hodnotíte celkovú úroveň služieb poskytovaných knižnicou?

 • Výborná (1)
 • Veľmi dobrá (2)
 • Uspokojivá (3)
 • Dostatočná (4)
 • Nedostatočná (5)
 • Neviem, nemôžem odpovedať

11. Ste:

 • Žena
 • Muž

12. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • Základné
 • Vyučený/á, stredné bez maturity
 • Stredné s maturitou
 • Pomaturitné, vyššie odborné
 • Vysokoškolské

13. Ste:

 • Pracujúcí
 • Študent
 • Dôchodca
 • Žena/muž v domácnosti, materská dovolenka apod.
 • nezamestnaný/á

14. Máte akékoľvek pripomienky či námety, aké by podľa vás mohli prispieť k zlepšeniu služieb našej knižnice (internetové stránky, miestna dostupnosť knižnice, zamestnanci, priestory knižnice, knižný fond, prevádzková doba atď.)? Napíšte ich prosím sem

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?