Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum spokojnosti užívateľov malej knižnice

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ako často navštevujete priestory knižnice?

Ako často používate webovú stránku knižnice?

Ako Vám vyhovuje prevádzková doba knižnice?

Ako ste spokojní s nasledujúcimi službami knižnice?

veľmi spokojný/á
skôr spokojný/á
ani spokojný/á, ani nespokojný/á
skôr nespokojný/á
veľmi nespokojný/á
neviem, nemôžem odpovedať
Výpožičkové služby
Prístup na internet
Kultúrne a vzdelávacie akcie

Ako ste spokojní s výberom kníh v knižnici?

Ste spokojní s miestnou dostupnosťou knižnice?

Nájdete na internetových stránkach knižnice bez problémov vždy to, čo hľadáte?

Ste spokojní s priestormi knižnice?

Súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o zamestnancoch knižnice?

určite súhlasím
skôr súhlasím
ani súhlasím, ani nesúhlasím
skôr nesúhlasím
určite nesúhlasím
neviem, nemôžem odpovedať
Pracovníci knižnice sú ústretoví.
Pracovníci knižnice majú dostatočnú úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovedať na Vaše otázky.

Ako hodnotíte celkovú úroveň služieb poskytovaných knižnicou?
Povinná odpoveď

Ste:

Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Ste:

Máte akékoľvek pripomienky či námety, aké by podľa vás mohli prispieť k zlepšeniu služieb našej knižnice (internetové stránky, miestna dostupnosť knižnice, zamestnanci, priestory knižnice, knižný fond, prevádzková doba atď.)? Napíšte ich prosím sem

Ostáva 1500 znakov