Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum vernosti v partnerstve

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Bozkával/a ste sa niekedy s niekým aj napriek tomu, že ste bol/a vo vzťahu s niekým iným?
Povinná odpoveď

Klamal/a ste niekedy partnerovi o tom, s kým a kde práve ste?
Povinná odpoveď

Poznáte niekoho, kto bol neverný?
Povinná odpoveď

Mal/a ste niekedy vzťah s viacerými partnermi súčasne?
Povinná odpoveď

Bol/a ste niekedy neverný/á?
Povinná odpoveď

Bol vám niekedy niekto neverný?
Povinná odpoveď

Zveril/a ste sa niekedy partnerovi s neverou?
Povinná odpoveď