Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Prieskum všeobecnej vybavenosti školy

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Odpovedzte, prosím, na následující otázky:
Povinná odpoveď

Áno
Nie
Má škola plastové okná?
Je škola dostatočne zateplená?
Je osvetlenie na chodbách dostatočné?
Je osvetlenie v triedach dostatočné?
Sú lavice vo vyhovujúcom stave?
Sú stoličky vo vyhovujúcom stave?
Sú v šatniach dostatočne priestranné skrinky?
Sú veci v skriniach v šatni v bezpečí?
Sú tabule v triedach v dobrom stave?
Sú vždy dostupné písacie pomôcky na tabule?
Je vybavenie počítačovej učebne dostatočné?
Je vybavenie telocvične dostatočné?
Je v škole dostatočný počet stojanov na bicykle
Je v škole dostatočne veľké parkovisko?

Vlastní škola interaktívne tabule?
Povinná odpoveď

Vlastní škola projektory?
Povinná odpoveď

Vlastní škola dostatočné množstvo kvalitných počítačov:
Povinná odpoveď

Áno
Nie
Neviem
Pre výučbu študentov
Pre výučbu a školenie personálu
Pre podporu prevádzky školy (personál)

Je v škole voľne k dispozícii wifi sieť?
Povinná odpoveď

Aký je váš názor na školský bufet/kantínu?

Ostáva 1500 znakov

Priestor pre vaše pripomienky k vybaveniu školy:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov