Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Šikana v škole

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Koľkokrát, ak vôbec, v priebehu minulého týždňa si z Teba niekto robil srandu, dával Ti nepríjemné prezývky, nadával Ti?
Povinná odpoveď

2 Koľkokrát, ak vôbec, Ťa v priebehu minulého týždňa niekto ohováral?
Povinná odpoveď

3 Koľkokrát, ak vôbec, v priebehu minulého týždňa do Teba niekto strčil, vrazil do Teba, podrazil Ti nohy, dal Ti facku, pľuvol na Teba?
Povinná odpoveď

4 Koľkokrát, ak vôbec, sa Ti v priebehu minulého týždňa niekto vyhrážal, že Ťa zraní?
Povinná odpoveď

5 Koľkokrát, ak vôbec, Ťa v priebehu minulého týždňa niekto nútil robiť veci proti Tvojej vôli, napr. dať mu peniaze alebo iné veci?
Povinná odpoveď

6 Koľkokrát, ak vôbec, Ti v priebehu minulého týždňa niekto úmyselne zničil veci?
Povinná odpoveď

7 Koľkokrát, ak vôbec, v priebehu minulého týždňa niekto využil mobilný telefón alebo Internet k tomu, aby Ťa ohovoril alebo Ti inak ubližoval?
Povinná odpoveď

8 Koľkokrát, ak vôbec, Ťa v priebehu minulého týždňa niekto vynechal z hromadných aktivít alebo Ti úmyselne bránil v účasti na nich?
Povinná odpoveď

9 Koľko študentov odhadom navštevuje Tvoju školu?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

10 Aké sú najvyššie a najnižšie známky udeľované na Tvojej škole?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov