Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

SK Demografia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 V ktorom kraji žijete?
Povinná odpoveď

2 Aké je Vaše poštové smerovacie číslo?
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

3 Ste žena alebo muž?
Povinná odpoveď

4 Ktorá z nižšie uvedených kategórií zahŕňa váš vek?
Povinná odpoveď

5 Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
Povinná odpoveď

6 Je niekto vo vašej domácnosti podnikateľ?
Povinná odpoveď

7 Ktorá z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje váš pracovný stav?
Povinná odpoveď

8 Aký vysoký bol váš celkový príjem v roku 2010 bez odpočtu daní?
Povinná odpoveď

Zahrňte čistý príjem z práce, obchodnej činnosti; penzie; dividendu; úroky; prídavky, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti; akékoľvek iné vaše príjmy.

Ostáva 20 znakov

9 Aký vysoký bol kombinovaný príjem vo vašej domácnosti v roku 2011 bez odpočtu daní?
Povinná odpoveď

Zahrňte čistý príjem z práce, obchodnej činnosti; penzie; dividendy; úroky; prídavky, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti; akékoľvek iné príjmy získané členmi vašej domácnosti, ktorí sú vo veku 18 rokov alebo starší.

Ostáva 20 znakov

10 Akej ste národnosti?
Povinná odpoveď

11 Žijete v podnájme, v byte/dome v osobnom vlastníctve alebo inde?
Povinná odpoveď

12 Aký je váš rodinný stav?
Povinná odpoveď

13 Koľko detí vo veku 17 rokov alebo mladších žije vo vašej domácnosti?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov