SK Demografia

SK Demografia

Obľúbenosť: 237 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

SK Demografia

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. V ktorom kraji žijete?

 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj

2. Aké je Vaše poštové smerovacie číslo?

500

3. Ste žena alebo muž?

 • Žena
 • Muž

4. Ktorá z nižšie uvedených kategórií zahŕňa váš vek?

 • 17 alebo menej
 • 18 - 20
 • 21 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 alebo viac

5. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • Bez vzdelania alebo neúplné základné vzdelanie
 • Základné
 • Stredné bez maturity
 • Stredné s maturitou
 • Vyššie odborné
 • Vysokoškolské - bakalársky titul
 • Vysokoškolské - magisterský titul
 • Vysokoškolské - doktorský titul alebo vyšší

6. Je niekto vo vašej domácnosti podnikateľ?

 • Áno
 • Nie

7. Ktorá z nasledujúcich kategórií najlepšie vystihuje váš pracovný stav?

 • Nezamestnaný, nehľadám prácu
 • Nezamestnaný, hľadám prácu
 • Práca na dohodu (brigáda a pod.)
 • Práca na čiastočný úväzok
 • Hlavný pracovný pomer
 • Starobný dôchodca
 • Handicapovaný, neschopný pracovať

8. Aký vysoký bol váš celkový príjem v roku 2020 bez odpočtu daní?

Zahrňte čistý príjem z práce, obchodnej činnosti; penzie; dividendu; úroky; prídavky, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti; akékoľvek iné vaše príjmy.

500

9. Aký vysoký bol kombinovaný príjem vo vašej domácnosti v roku 2011 bez odpočtu daní?

Zahrňte čistý príjem z práce, obchodnej činnosti; penzie; dividendy; úroky; prídavky, sociálne dávky, podporu v nezamestnanosti; akékoľvek iné príjmy získané členmi vašej domácnosti, ktorí sú vo veku 18 rokov alebo starší.

500

10. Akej ste národnosti?

 • Slovenskej
 • Českej

11. Žijete v podnájme, v byte/dome v osobnom vlastníctve alebo inde?

 • V podnájme
 • V byte/dome v mojom osobnom vlastníctve alebo v byte/dome vo vlastníctve člena mojej domácnosti

12. Aký je váš rodinný stav?

 • Ženatý/vydatá
 • Vdovec/vdova
 • Slobodný/á

13. Koľko detí vo veku 17 rokov alebo mladších žije vo vašej domácnosti?

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?