Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spätná väzba na obchodnú schôdzku

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ako by ste charakterizovali vaše stretnutie?
Povinná odpoveď

2 Ako by ste ohodnotili celkovú efektivitu schôdzky?
Povinná odpoveď

3 Boli ciele stretnutia:
Povinná odpoveď

Súhlasím
Nesúhlasím
Neviem
Jasne oznámené
Odsúhlasené
Realistické
Merateľné

4 Napíšte nám prosím, ako by sme mohli vylepšiť nasledujúce stretnutie?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov