Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spätná väzba na poskytnutie daru pre charitu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Kedy ste prispeli "názov-organizácie" prvýkrát?
Povinná odpoveď

Pokuste se přibližně odhadnout.

2 Ako často „názov-organizácie“ prispievate?
Povinná odpoveď

3 Ste spokojný s využitím vybraných prostriedkov?
Povinná odpoveď

4 Ste spokojný s informáciami, ktoré ste obdržali ohľadom použitia vašich príspevkov?
Povinná odpoveď

5 Ste schopní určiť na čo majú byť vaše príspevky určené?
Povinná odpoveď

6 Poskytla vám "názov-organizácie" všetky informácie potrebné na to, aby ste sa rozhodli, o poskytnutí daru?
Povinná odpoveď

7 Zhodnoťte prosím, do akej miery ste si istí, že vaše príspevky budú použité na ten účel, na ktorý boli určené.
Povinná odpoveď

8 Boli vaše otázky, týkajúce sa darovania, zodpovedané úplne a pochopitelne?
Povinná odpoveď

9 Ako ste boli spokojný s výhodami (benefitmi), ktoré ako darca dostávate?
Povinná odpoveď

10 Ako ste boli spokojný so spôsobom, akým "organizácia" žiadá o príspevky?
Povinná odpoveď

0/5

11 Ako ste boli spokojný so vzťahom medzi "organizáciou" a vami, ako darcom?
Povinná odpoveď

0/5

12 Čo by sme mohli urobiť pre zlepšenie našich služieb?

Ostáva 1500 znakov