Spätná väzba od odchádzajúceho zamestnanca

Spätná väzba od odchádzajúceho zamestnanca

Obľúbenosť: 208 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Spätná väzba od odchádzajúceho zamestnanca

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Aké dôvody máte pre odchod z našej spoločnosti?

500

2. Ako boli vaše schopnosti využívané v našej spoločnosti?

 • Veľmi dobre
 • Dobre
 • Nedokážem to posúdiť
 • Zle
 • Veľmi zle

3. Ako zložito ste získavali prostriedky pre svoju prácu v rámci našej spoločnosti?

 • Veľmi jednoducho
 • Jednoducho
 • Priemerne
 • Zložito
 • Veľmi zložito

4. Koľko priestoru ste v našej spoločnosti mali pre vlastný profesijný rozvoj?

 • Viac ako dostatok
 • Dostatok
 • Nedostatok
 • Absolútny nedostatok

5. Boli ste v našej spoločnosti adekvátne platovo ohodnotený?

 • Rozhodne áno
 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie
 • Rozhodne nie

6. Jednal s vami váš nadriadený férovo?

 • Rozhodne áno
 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie
 • Rozhodne nie

7. V akej miere vás nadriadený odmeňoval za dobre odvedenou prácou?

 • Dôsledne
 • Väčšinou dôsledne
 • Nie veľmi dôsledne
 • Absolútne nedôsledne

8. Do akej miery boli nároky vášho nadriadeného realistické?

 • Veľmi nadhodnotené
 • Nadhodnotené
 • Realistické

9. Boli rozhodnutia vášho nadriadeného rozumné?

 • Veľmi rozumné
 • Rozumné
 • Neviem
 • Nerozumné
 • Veľmi nerozumné

10. Ako často pri rozhodovaní počúval váš nadriadený názory svojich podriadených (teda i vaše)?

 • Vždy
 • Vo viac ako polovici prípadov
 • Približne v polovici prípadov
 • V menej ako polovici prípadov
 • Vôbec

11. Bolo zložité vyjadriť svoj nesúhlas s rozhodnutím nadriadeného?

 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie

12. Ako zvládal váš nadriadený problémy v tíme?

 • Veľmi dobre
 • Adekvátne
 • Nie veľmi dobre
 • Zle
 • Veľmi zle

13. Ako dobre spolupracovali členovia vášho tímu pri riešení spoločného problému?

 • Veľmi dobre
 • Dobre
 • Normálne
 • Zle
 • Veľmi zle

14. Ako často sa v týždni pre vás typickom cítite prepracovane alebo v strese?

 • Vôbec
 • Občas
 • Často
 • Veľmi často

15. Do akej miery pre vás bolo zložité zladiť pracovný a súkromný život počas vášho pôsobenia v našej spoločnosti?

 • Veľmi jednoduché
 • Jednoduché
 • Normálne
 • Zložité
 • Veľmi zložité

16. Ako bezpečne ste sa cítili vo svojom pracovnom prostredí v našej spoločnosti?

 • Veľmi bezpečne
 • Bezpečne
 • Normálne
 • Nepříliš bezpečně
 • Vôbec nie bezpečne

17. Aké príjemné bolo vaše pracovné prostredie?

 • Veľmi príjemné
 • Príjemné
 • Pomerne príjemné
 • Nie veľmi príjemné
 • Celkom nepríjemné

18. Malo na vás vaše pracovné prostredie pozitívny vplyv?

 • Určite áno
 • Áno
 • Skôr áno
 • Skôr nie
 • Nie
 • Nie, vôbec

19. Čo by mohol zamestnávateľ urobiť, aby zlepšil pracovné podmienky?

500

20. Ako by ste celkovo zhodnotili prácu v našej spoločnosti? Boli ste spokojní?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Skôr spokojný/á
 • Ani spokojný/á, ani nespokojný/á
 • Skôr nespokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Velmi nespokojen/a
Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?