Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Spätná väzba rodič - škola

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Myslíte si, že poskytujeme kvalitnú úroveň vzdelania v oblastiach:
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Čítanie
Písanie
Matematika
Prírodné vedy
Umenie
Telesná výchova
Humanitné vedy

2 Myslíte si, že veľkosť tried ovplyvňuje kvalitu vzdelania vašich detí?
Povinná odpoveď

3 Je úroveň poskytovaných skúseností dostatočná?
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Vaše dieťa je dobre pripravené na svoje budúce vzdelávanie.
Škola pripravuje vaše dieťa na riešenie otázok a problémov, akým bude čeliť v budúcnosti.
Školské programy sú dostatočne rozsiahle, aby obsiahli potreby vzdelania všetkých študentov.

4 Výchovné poradenstvo, študentské vzťahy, správanie zamestnancov a pod.?
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Študenti majú rešpekt jeden k druhému.
Dosahovanie disciplíny v našej škole je spravodlivé a efektívne.
Zamestnanci i študenti preukazujú citlivosť v rasových a etnických otázkach.
Škola poskytuje študentom i zamestnancom bezpečné a riadne prostredie.
Zamestnanci a študenti preukazujú skutočný záujem o dobro ostatných.

5 Cítite sa v našej škole vítaný?
Povinná odpoveď

6 Ako by ste ohodnotil/a komunikáciu školy s rodičmi?
Povinná odpoveď

Rozhodne súhlasím
Súhlasím
Neutrálne
Nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Názor rodiča je dôležitý - pri niektorých rozhodnutiach vydávaných školou.
Rodičia majú veľké porozumenie pre školské programy a činnosti.
Rodičia dostávajú potrebné informácie o školských programoch.

7 Myslíte si, že je naša škola na vysokej úrovni?
Povinná odpoveď

8 Napíšte nám prosím, čo by sme mali zlepšiť:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov