Spätná väzba rodič - škola

Spätná väzba rodič - škola

Obľúbenosť: 917 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Spätná väzba rodič - škola

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Myslíte si, že poskytujeme kvalitnú úroveň vzdelania v oblastiach:

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Čítanie

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Písanie

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Matematika

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Prírodné vedy

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Umenie

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Telesná výchova

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Humanitné vedy

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

2. Myslíte si, že veľkosť tried ovplyvňuje kvalitu vzdelania vašich detí?

3. Je úroveň poskytovaných skúseností dostatočná?

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Vaše dieťa je dobre pripravené na svoje budúce vzdelávanie.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Škola pripravuje vaše dieťa na riešenie otázok a problémov, akým bude čeliť v budúcnosti.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Školské programy sú dostatočne rozsiahle, aby obsiahli potreby vzdelania všetkých študentov.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

4. Výchovné poradenstvo, študentské vzťahy, správanie zamestnancov a pod.?

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Študenti majú rešpekt jeden k druhému.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Dosahovanie disciplíny v našej škole je spravodlivé a efektívne.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Zamestnanci i študenti preukazujú citlivosť v rasových a etnických otázkach.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Škola poskytuje študentom i zamestnancom bezpečné a riadne prostredie.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Zamestnanci a študenti preukazujú skutočný záujem o dobro ostatných.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

5. Cítite sa v našej škole vítaný?

6. Ako by ste ohodnotil/a komunikáciu školy s rodičmi?

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Názor rodiča je dôležitý - pri niektorých rozhodnutiach vydávaných školou.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Rodičia majú veľké porozumenie pre školské programy a činnosti.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

Rodičia dostávajú potrebné informácie o školských programoch.

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

7. Myslíte si, že je naša škola na vysokej úrovni?

 • Rozhodne súhlasím
 • Súhlasím
 • Neutrálne
 • Nesúhlasím
 • Rozhodne nesúhlasím

8. Napíšte nám prosím, čo by sme mali zlepšiť:

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?